BONN (NT) – Duitse overheid voert dit jaar de uitgaven voor het verkeer op tot 22,5 miljard gulden. Volgens de begroting kan minister F. Müntefering 432 miljoen meer uitgeven dan vorig jaar zijn voorganger M. Wissmann.
De totale begroting van het nieuwe ministerie voor Verkeer-, Bouw en Woningzaken komt uit op een bedrag van 28,8 miljard gulden. Voor het nationale wegennet is 11,4 miljard beschikbaar, waarvan 9,4 miljard voor investeringen.
Het spoor mag rekenen op 9,1 miljard, inclusief de 7,5 miljard voor investeringen. Voor de waterwegen is 3,4 miljard gulden voorhanden. De bijdrage aan de luchtvaart bedraagt 1,2 miljard gulden.
Minister Müntefering verzekert dat in zijn begroting alle verkiezingsbeloften zijn waargemaakt en wijst onder andere op de 112 miljoen gulden voor geluidsanering langs de spoorwegen en de post van 67 miljoen om de overslagterminals voor het gecombineerde verkeer een duw in de rug te geven. Volgens de oppositie in de Bondsdag goochelt de roodgroene regering met de werkelijkheid door de veronderstellen dat geld bestemd voor de straat naar de spoorweg vloeit. CDU en CSU zien effectbejag door de bouw van spoorwegkruisingen niet langer onder de brengen bij de wegenbouw maar bij het spoor.