ROTTERDAM (NT) – De bestelling van twee nieuwe ferryschepen door P&O North Sea Ferries (P&O-NSF) leidt tot een omvangrijke doorschuifoperatie met schepen over de verschillende routes van de groep. ,,Hiermee kunnen we de kwaliteit en de capaciteit van drie routes verbeteren’’, vat directeur P van den Brandhof die operatie samen.
De nieuwe schepen moeten in april en in december 2001 worden opgeleverd, ofwel over ruim twee en bijna drie jaar. Ze vervangen dan vier schepen die nu op die route varen: de vracht/passagiersferries ’Norsun’ en ’Norsea’ en de vrachtschepen ’Norbank’ en ’Norbay’. De eerste twee gaan naar de vracht/passagiersdienst Zeebrugge-Hull en de andere twee gaan naar de vrachtdienst tussen Europoort en Felixstowe.
Daardoor komen op de laatste route weer de vrachtschepen ’Pride of Flanders’ en ’Pride of Suffolk vrij en het is nog onzeker welke bestemming die schepen krijgen. ,,Dat besluit nemen we later. Misschien gaan ze naar de vrachtdienst tussen Zeebrugge en Felixstowe, maar het kan ook zijn dat ze tussen Rotterdam en Hull gaan varen’’, aldus Van den Brandhof gisteren.
Dat laatste lijkt voor de hand te liggen omdat de capaciteit op de route door de inzet van de twee Italiaanse superferies per saldo gelijk blijft. De huidige vier schepen hebben al een hoge bezettingsgraad, terwijl de markt jaarlijks tussen de vijf en de tien procent groeit, waardoor de toevoeging van twee vrachtschepen vanaf 2001 tussen Rotterdam en Hull vrijwel onvermijdelijk lijkt.
Door de inzet van de nieuwe schepen zullen zowel in Rotterdam als in Hull nogal wat extra investeringen nodig zijn. In Rotterdam moet er in elk geval een extra rijbaan voor personenauto’s gebouwd worden, omdat die een aparte ingang aan de zijkant van de schepen krijgen.

Aanpassingen
De aanpassingen in Hull gaan veel verder, omdat de nieuwe schepen veel te breed (31,5 meter) voor de huidige sluis zijn. Ze zullen daarom afmeren aan een nieuw te bouwen faciliteit voor de sluis. Over de bouw en over de verdeling van de kosten moet nog worden onderhandeld met Associated British Ports (ABP), de eigenaar van de haven van Hull. Over de registratie van de schepen is nog geen beslissing genomen, maar Van den Brandhof liet doorschemeren dat één schip in Nederland en één schip in Groot-Brittannië geregistreerd zal worden. Hij wees erop dat de voorwaarden voor de Nederlandse vlag (tonnageheffing in plaats van vennootschapsbelasting) aantrekkelijk zijn en dat er en in Engeland gewerkt wordt aan soortgelijke plannen.
Van den Brandhof heeft er alle vertrouwen in dat Fincantieri, dat gespecialiseerd is in de