VEENDAM (NT) – Vos Logistics Veendam krijgt van de provincie Groningen en het Rijk de schade vergoed, die het bedrijf heeft opgelopen door de wateroverlast. Het gaat om een bedrag van circa twee miljoen gulden, uitgezonderd een bedrag van tienduizend gulden eigen risico. Het bedrijf weet nog niet wanneer het geld precies binnenkomt.
Eind oktober raakte de spoorlijn tussen Veendam en Zuidbroek ernstig beschadigd, nadat de Tussenklappenpolder was ondergelopen als gevolg van het doorsteken van de dijk bij het Wildervanckkanaal. Vos Logistics besloot daarom de dagelijks shuttletrein naar Rotterdam te laten vertrekken vanuit Delfzijl in plaats van Veendam. Dit kostte het bedrijf circa twee miljoen gulden extra in die paar maanden.
Afgelopen vrijdag is het spoor tussen Veendam en Zuidbroek weer in gebruik genomen. NS Railinfrabeheer was op 9 december begonnen met de herstelwerkzaamheden. Er waren vijfhonderd vrachtwagens geladen met zand voor nodig om de ondergrond voor de rails aan te leggen. Uiteindelijk heeft het herstel van de spoorbaan twee miljoen gulden gekost. Railinfrabeheer krijgt negentig procent daarvan vergoed via de landelijke Wet Tegemoetkoming Schade (WTS).