CHIASSO (NT) – De Zwitserse gecombineerd weg/railonderneming Hupac heeft in 1998 een volumestijging geboekt van 4,2 procent. Dat is minder dan de voorspelde zeven procent.
Alleen het onbegeleide import/export-verkeer daalde en wel met bijna een procent tot 39.103 eenheden. Al de overige transporten stegen, vooral het Rollende Landstrasse-verkeer met bijna zeven procent tot ruim 48.000 eenheden. Het onbegeleide verkeer door de Alpen nam toe met ruim vier procent tot ruim 220.000 eenheden. Het binnenlands verkeer in Italië, waar Hupac ook veel werkt, kende een stijging van vijftig procent tot bijna drieduizend eenheden.
In de eerste vier maanden van het afgelopen jaar steeg het vervoer nog aanzienlijk, daarna blijf het ongeveer gelijk en in de laatste vier maanden daalde het zelfs. Hupac wijt die daling aan externe factoren, zoals de voortdurend verslechterende service van de spoorwegen, vooral van de maatschappijen die niet erg liberaliseringsgezind zijn. Ook noemt de gecombineerd vervoeronderneming de sociale conflicten bij de spoorwegmaatschappijen, die leiden tot stakingen en stiptheidsacties. Tot slot noemt Hupac de overcapaciteit in het wegvervoer met de daaruit voortvloeiende dumpprijzen.
Dit maakt het voor alle intermodaal transportondernemingen in Europa erg moeilijk, aldus Hupac. De onderneming hoopt dit jaar een betere positie op bepaalde markten te verwerven, mede door het meerderheidsbelang in de Nederlandse onderneming Trailstar, dat blijkbaar dit jaar nog niet tot hogere volumes heeft geleid, en het belang van dertig procent in het Zweedse Swekombi. De Zwiterse onderneming denkt niet dat dit automatisch volumestijgingen tot gevolg heeft, gezien de marktomstandigheden.