BRUSSEL (NT) – De Midden- en Oost-Europese EU-kandidaatlanden spenderen bijna 200 miljard gulden aan projecten om hun infrastructuur op het West-Europese peil te brengen. Ondanks waarschuwingen van Europees Commissaris Neil Kinnock (Transport) maken zij dezelfde fouten als de EU-lidstaten. Hun autosnelwegennet wordt ontwikkeld ten koste van de spoorwegen, die een belangrijke rol in het vrachtvervoer zouden moeten spelen.
De Europese Commissie moet zich er wel bij neerleggen, dat particulier autobezit in de kandidaatlanden fors zal toenemen. De vervoersdeskundigen daar vinden dat wegenbouw voorrang moet hebben. Zij wijzen er op dat de vier armste EU-landen, Griekenland, Ierland, Portugal en Spanje hun regionale steunfondsen voor driekwart in de wegen hebben geïnvesteerd.