Het is bekend dat bedrijven leverbetrouwbaarheid veel belangrijker vinden dan levertijd. Het is ook bekend dat automobilisten een dagelijks vast tijdverlies veel minder erg vinden dan onzekerheid over de files, zelfs als het gemiddelde tijdverlies hetzelfde is.
Deze preferenties zijn rationeel. Een onzeker tijdverlies is twee à drie keer zo erg als een zeker tijdverlies.

Gaat u maar na wat u zelf doet als u in het spitsuur op Schiphol moet zijn. U neemt de trein, en rekent een half uur extra wegens een vrijwel zekere vertraging van tien minuten. Of u neemt de auto en u neemt een uur extra, als u voor 95 procent zeker wilt zijn dat u het vliegtuig haalt, of u neemt anderhalf uur extra, als u voor 99 procent zeker wilt zijn dat u het vliegtuig haalt. Onzekerheid kost u dus twee tot drie keer zoveel extra tijd als een zekere vertraging en de tijd die u in de lounge rondhangt moet als vrijwel verloren worden beschouwd. Samenvattend: te laat komen kost goud, te vroeg komen is waardeloos. Dat geldt voor de vliegreiziger zowel als voor de vrachtwagenchauffeur.
Wellicht hebt u in uw achterhoofd de bekende klokvormige kansdichtheidsverdeling van Gauss. Als de spreidingsparameter daarvan een half uur is, bent u in ongeveer 50 procent van de gevallen tenminste een half uur later of vroeger dan gepland. In feite is onzekerheid nog ongunstiger dan de kansdichtheidsverdeling van Gauss. U weet immers niet of u wel met Gauss te maken hebt, laat staan wat de parameters zijn. Sterker, u hebt vrijwel zeker zelfs bij benadering niet met Gauss te maken, want de kansen op een langdurige vertraging zijn veel groter dan de kansen op een even zo grote vervroeging en voor u het weet wordt uw reistijd negatief!

Een en ander leidt tot het klemmend verzoek aan de overheid om te zorgen voor een vlotte en zekere doorstroming van het verkeer. Zoals er in de Verenigde Staten wegenkaarten zijn waarin de afstanden zijn uitgedrukt in uren rijtijd (met de maximum toegestane snelheid), zo zeker zouden de rijtijden in Nederland ook moeten zijn. Liever een duur toegangskaartje kopen tot een hoofdwegennet waar doorstroming gegarandeerd is, dan een free-for-all wat leidt tot onvoorspelbare files en dure onzekerheid.