BRUSSEL (NT) – De Europese Commissie publiceert de komende zomer een Witboek met nieuwe prioriteiten voor verbetering van de Europese infrastructuur. De Commissie zal daarin aanbevelingen doen voor de uitbreiding en verbetering van de bestaande infrastructuur.
De Europese Unie koos vijf jaar geleden de creatie van Trans-Europese Netwerken als voornaamste doelstelling voor verbetering van het grensoverschrijdend transport. Nu de Commissie de nodige ervaringen heeft opgedaan, bekijkt zij mogelijke verbeteringen van het bestaande netwerk.
Zo ziet de Commissie mogelijkheden om de productiviteit op de Noord-Zuid spoorfreeway te verhogen door harmonisatie van de infrastructuurvoorschriften.

De maximaal toegestane treinlengte varieert op de freeway van 550 tot 700 meter. Harmonisatie van de maximale lengte zou een productiviteitsverhoging opleveren van 27 procent.