Expeditors International vestigde zich met een eigen kantoor in Nederland toen in 1994 zijn agent – Wassing in Tilburg – werd overgenomen door het Japanse Mitsui. ,,Het hoofdkantoor in Seattle achtte toen de tijd rijp om ook in Nederland onder eigen naam te gaan opereren’’, licht Thomas Egbers, Expeditors’ Nederlandse manager, toe. Hij begon in dat jaar met twee collega’s in een kamer in het Freightway Building op Schiphol en heeft inmiddels een eigen pand op Schiphol-Rijk (inclusief een opslag- en handlingloods van vierduizend vierkante meter) plus een kantoor in Rotterdam, waar de zeevracht wordt afgewikkeld alsmede de Rotterdam Airport-gebonden luchtvracht en de distributie van de importgoederen over Nederland en het Europese achterland. Voor het wegvervoer beschikt Egbers over zeven trucks van R. Nagel te Hoofddorp, die in de huisstijl van Expeditors zijn gespoten.

Expeditors is tot het one-shop-stopping-model gekomen toen bleek dat opdrachtgevers en hun klanten voortdurend wilden worden geïnformeerd over de status van hun zendingen. ,,Expeditors is in 1979 begonnen met zeevracht tussen Amerika en het Verre Oosten, waarbij toen al vaststond dat klanten geen genoegen namen met de mededeling dat hun goederen ’heus wel’ op tijd zouden arriveren’’, licht Egbers toe. Volgens hem wilden verladers en ontvangers nauwkeurig weten of hun container nog steeds aan boord stond van dat schip dat net dwars door een tropische orkaan was gevaren en of de lading schade had opgelopen. ,,Ook mogelijke vertragingen en uiteraard snellere aflevermogelijkheden moesten op tijd worden doorgegeven, want de ontvangende partijen wilden hun productieplanningen of verkoopactiviteiten daarop kunnen afstemmen’’, weet Egbers. Dit werd goed begrepen door de top van het expediteursconcern, dat van meet af aan werkte aan een wereldwijd toepasbaar, constant actueel zijnd informatiesysteem.

Expo
Dit informatiesysteem, waarvan de software bijna dagelijks wordt geoptimaliseerd teneinde elke denkbare klantenvraag te kunnen beantwoorden, kreeg de naam Expeditors Distribution Management System (Expo). Het werkt met verschillende toepassingen, waarbij de meest simpele het internet-informatiesysteem is. Met name incidentele klanten kunnen via de website en het hen verstrekte ’password’ nagenoeg per minuut nagaan waar hun zending zich bevindt en wat er eventueel mee gaande is. Doordat in dit systeem ook de luchtvracht en de over de weg vervoerde ladingen zijn opgenomen, is iedere zending – hoe klein ook – traceerbaar. Inclusief de verwachte aankomsttijden en uiteraard de vermelding van de verzendtijd. Klanten, die hun voorraad door Expeditors laten beheren, kunnen die voorraad – waar ook ter wereld opgeslagen of onderweg – opvragen via EVIEW, een ook door Expeditors-zelf ontwikkeld ’internet inventory management system’.
Voor grotere klanten hanteert Expeditors een soortgelijk systeem, maar dan via een eigen PC-aansluiting bij de klant. De derde uitvoering van het systeem biedt de klant de mogelijkheid binnen een uur een compleet statusrapport uitgeprint op zijn bureau te hebben. Door middel van edi-berichten wordt hij bovendien geinformeerd over douane-aangelegenheden, kostenoverzichten en gefactureerd. Maar Expeditors biedt meer dan alleen vervoer en informatie over dat vervoer. Behalve het reeds genoemde ’inventory management’ wordt uiteraard alle documentatie verzorgd plus zoals gezegd de distributie vanaf de (lucht)haven naar de afnemer respectievelijk van de verlader naar de (lucht)haven. Bovendien verzorgt Expeditors in zijn Nederlandse vestigingen een aantal waarde toevoegende activiteiten. Zo wordt computer-randapparatuur afnemergereed gemaakt door de hardware te voorzien van bijpassende documentatie en software, worden reparaties verricht aan defecte apparaten en wordt voor de (veelal Japanse, Koreaanse of Taiwanese) fabrikant de garantie-afhandeling bij de Nederlandse en andere Europese gebruikers verzorgd.
Juist doordat dit value adding-werk nog steeds toeneemt en ook het aantal opdrachtgevers gestaag groeit, dreigt met name de hoofdvestiging van Expeditors te Schiphol al weer uit zijn jasje te barsten. Egbers weet te melden dat hij in overleg is met de luchthaven voor uitbreiding van zijn loods met nog eens vierduizend vierkante meter en dat hij op zoek is naar een geschikte lokatie in het zuiden van Nederland om daar een nieuw dedicated warehouse te openen. ,,In het derde kwartaal van dit jaar zullen wij een vestiging krijgen in Venlo of Eindhoven, omdat onze goederenstromen steeds meer en dieper Europa ingaan’’, licht hij toe. Daarmee tegelijkertijd aangevend dat Expeditors Nederland de lokale status overstijgt. ,,We beginnen inderdaad een meer Europees gerichte rol te spelen’’, bevestigt Egbers. Dat dit mede het gevolg is van de aanstelling van Marcel Schenk tot directeur Europese distributie, is evident. Egbers verwacht de toch onstuimige groei van de afgelopen vier jaar (van drie man naar zeventig medewerkers op Schiphol en nog eens achttien mensen in Rotterdam) op gepaste wijze te kunnen voortzetten. Maar dan wel door Europees te werken.

Mensen
Is Egbers niet bang daarmee zijn collega’s in bijvoorbeeld Frankfurt, Parijs en Londen voor de voeten te lopen? ,,Helemaal niet’’, klinkt het stellig. Juist door de vergaande samenwerking binnen het Expeditors-netwerk helpen de kantoren elkaar aan retourvracht, zorgen ze voor verdere lokale distributie als een zending bijvoorbeeld bestemd is voor plaatsen in Duitsland maar via Amsterdam is binnengekomen.
Die vergaande samenwerking is typerend voor Expeditors, meent Egbers. Het concern hecht namelijk sterk aan samen-werken in de letterlijke zin van het woord. ,,Binnen Expeditors heersen geen doorgevoerde vormen van hiërarchie’’, zegt Egbers. ,,Iedereen heeft zijn eigen taak en is daar specialist in’’. Met als gevolg dat ook iedereen een autoriteit(je) is binnen zijn werkterrein en door zijn collega’s als zodanig wordt herkend en erkend. ,,Met ook als gevolg een vergaande vrijheid van handelen voor iedere medewerker, die uitsluitend ten doel heeft de wensen van de klant zo optimaal mogelijk in te willigen’’, aldus Egbers. Dat de filosofie van zo ver mogelijk doorgedelegeerde verantwoordelijkheden werkt, blijkt uit de groeicijfers van zowel het concern als de Nederlandse kantoren. ,,De wereldwijde omzet groeit gemiddeld met twintig procent per jaar’’, weet Egbers. Die van de Nederlandse vestigingen groeide de afgelopen jaren steeds met meer dan honderd procent. Egbers wil de komende jaren proberen die ongebreidelde groei wat te temporiseren. Vooral om iedereen binnen de organisatie de mogelijkheid te bieden zich goed in te leven in het bestaande takenpakket. Want dat komt de kwaliteit van de dienstverlening ten goede.’’