HAMBURG (NT) – De senaat van Hamburg heeft het groene licht gegeven voor het verdiepen van de vaargeul in de Elbe. Daarmee is het laatste obstakel van de baan om in februari met de werkzaamheden te beginnen. Vooruitlopend op het project, waarvoor een kwart miljard gulden is uitgetrokken, was Hamburg al begonnen de vaargeul van 12 meter op 12.30 meter te brengen.