De samenvoeging van DFDS Transport Divisie en Danzas Eurocargo genereert een totale omzet van naar schatting 4,5 miljard gulden. De intentieverklaring inzake de alliantie tussen de Deense en de Zwitserse transportondernemingen was al in juli vorig jaar getekend. DFDS en – onder meer – Bahntrans, onderdeel van Thyssen Haniel Logistics (THL), waren toen nog aangesloten bij het internationale samenwerkingsverband Team. Ook Mory (Frankrijk), Sifte Berti (Italië) en Schier Otten (Oostenrijk) maakten deel uit van deze alliantie. Bahntrans zocht in die tijd toenadering tot Schenker, hetgeen op niets uitliep. Zoals bekend is Schenker uiteindelijk met BTL in zee gegaan en hebben de Belgische spoorwegen THL overgenomen, inclusief Bahntrans. DFDS heeft daarop de Team alliantie eind september 1998 verlaten. ,,De grootste van de groep bedrijven binnen Team was Bahntrans, dat behalve Duitsland ook Zwitserland en Spanje afdekte. Toen THL te kennen gaf met Bahntrans het wegtransport te willen afstoten, viel voor ons de basis van de alliantie goeddeels weg’’, licht executive director J.P.M. Heijnen van DFDS Transport de ontwikkelingen toe. ,,DFDS ging toen op zoek naar een nieuwe partner. Danzas was zwak vertegenwoordigd in Scandinavië, zocht daarvoor een oplossing en was zodoende bereid om met ons te praten. Het grootste obstakel vormden de landen waarin zowel Danzas als DFDS actief waren: in Finland, Groot-Brittannië, Nederland en België overlapten wij elkaar. Uiteindelijk is met Danzas afgesproken dat wij in een aantal landen alle activiteiten op het niveau van groupage en deellading zouden overnemen. Daarmee kwamen ook hun mensen in België, Nederland, Groot-Brittannië en Finland bij ons terecht.’’

Groupage
Het ging daarbij om vijfhonderd medewerkers, waarvan er zestig op het voormalige kantoor van Danzas in Tilburg werken. Op het gebied van groupage en deelladingen vertegenwoordigt DFDS Transport Danzas Eurocargo nu in België, Nederland, Scandinavië, Finland, Ierland, Groot-Brittannië en de Baltische republieken. Op zijn beurt vertegenwoordigt Danzas DFDS in Duitsland, Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, Zwitserland, Oostenrijk, Griekenland, Tsjechië, Slowakije, Hongarije en Bulgarije. In Nederland beschikt DFDS Transport over drie vestigingen. Vanuit Rotterdam wordt de zeevracht behandeld, evenals de diensten naar Scandinavië, Groot-Brittannië en Ierland. Venlo is hoofdzakelijk op Duitsland, Italië, Portugal, Oostenrijk en Turkije georiënteerd en Tilburg richt zich vooral op België, Frankrijk, Spanje en Zwitserland.
DFDS A/S ontstond toen de Deense financier Tietgen in 1866 drie scheepvaartmaatschappijen onder de naam Det Forenede Dampskibs-Selskab (DFDS) verenigde. Oogmerk was de buitenlandse handel beter op poten te zetten en zo de ernstig verzwakte Deense economie nieuw leven in te blazen. Vanuit de splinternieuwe haven van Esbjerg gingen de schepen van DFDS op regelmatige basis landbouwproducten naar Groot-Brittannië vervoeren. Samen met de Scandinavische naties en de Benelux behoort dit land sindsdien tot de belangrijkste markten van DFDS. Later kwamen daar nog landen bij als Polen en de Baltische staten. Onder de DFDS-vlag met het Maltezer kruis opereren nu de schepen van Tor Line (vracht en ferry’s) en Scandinavian Seaways (passagiers).
De divisie wegtransport is van veel recenter datum: deze is pas in 1960 opgericht. Met zevenduizend medewerkers realiseerde DFDS in 1997 als geheel een jaaromzet van zo’n 2,66 miljard gulden. DFDS Transport B.V., gevestigd in Venlo, nam daarvan een kleine tweehonderd miljoen voor haar rekening.
Danzas AG stamt uit 1815 en heeft haar hoofdkantoor in Basel. Met zo’n 16.000 medewerkers realiseert dit bedrijf een jaaromzet van zes miljard gulden. Danzas beschikt over zeshonderd kantoren, verdeeld over vijftig landen, en is met name sterk vertegenwoordigd in Duitsland, Italië, Frankrijk en Spanje. De divisie Eurocargo is goed voor 43 procent van de totale omzet van het concern. Intercontinentaal vervoer is eveneens goed voor 43 procent van de omzet. Logistieke dienstverlening maakt met veertien procent de honderd vol. De overname van Danzas door Deutsche Post, op 10 december van het afgelopen jaar, heeft volgens de leiding van Deutsche Post geen invloed op het samengaan met DFDS Transport Divisie.
Wegtransport
Hoe belangrijk is de wegtransportpoot binnen DFDS?
,,Scandinavian Seaways heeft zeven schepen in de vaart, de ferry-operator Tor Line 25 vrachtschepen. DFDS Transport heeft 1.700 vrachtwagens op de weg en realiseert hiermee iets meer dan de helft van de omzet.’’ Dit gegeven is kenmerkend voor de snelle groei van het wegtransport, waar DFDS zich nog geen 35 jaar mee bezig houdt – tegen 140 jaar scheepvaart. En omdat DFDS grote ambities koestert ten aanzien van het groupagevervoer in Europa, wordt er hard gewerkt aan de corporate identity van DFDS Transport als zodanig. Om die reden wil DFDS af van het imago van rederij pur sang, hoe belangrijk de scheepvaart ook mag zijn.
Hoe denkt DFDS Transport haar doelstellingen te verwezenlijken op een markt, waar steeds meer spelers krachtige combinaties vormen en waar zich bovendien kapitaalkrachtige nieuwkomers aanmelden, zoals de voormalige staatsbedrijven der posterijen en de spoorwegmaatschappijen?

Heijnen: ,,Als wij een grote rol in het Europese wegtransport willen spelen, kunnen we ons niet beperken tot de landen die vanouds tot de home market van DFDS behoren. Het samengaan met Danzas maakt een goede beheersing van de totale Europese markt mogelijk – dus met slechts één enkele partner. Voor ons is dit van groot belang: de ervaring met Team Alliance heeft laten zien hoe kwetsbaar zo’n internationaal samenwerkingsverband is. In de tussentijd wordt er hard gewerkt aan uitbreiding van onze aanwezigheid in oostelijke richting: Rusland, bijvoorbeeld.’’
Nog afgezien van de gunstige landendekking maakte het transportvolume van Danzas de laatste tot een aantrekkelijke partij voor DFDS. ,,Danzas heeft Eurapid meegebracht, een hoogwaardige expresdienst voor zendingen vanaf dertig kilo, dus ongeveer waar bedrijven als DHL en TNT ermee ophouden. Het systeem is opgezet als een parcelservice en is bijzonder succesvol gebleken. Als aanvulling op het pakket dienstverlening heeft DFDS Transport zo’n product altijd al willen hebben, maar de know-how ontbrak.

DFDS Transport zoekt verder expansie door overname van andere expediteurs en wegvervoerders. Heijnen: ,,Binnen enkele jaren willen wij in Europa nummer één worden als het om groupage en deelladingen gaat. In Scandinavië, Finland en Engeland zijn we op dit gebied al sterk; in België en Nederland moet er nog het nodige bereikt worden – al duurt het nog even voor we ons met een Nedlloyd kunnen meten.’’