BERGEN (ANP) – De Limburgse gemeente Bergen wil een milieueffectrapportage (MER) afdwingen voor de plannen met het voormalige Britse militair vliegveld Laarbruch in Duitsland. De gemeente zal daar onder meer voor aankloppen bij het ministerie van Verkeer.
Laarbruch moet nog dit jaar omgevormd worden tot Flughaven Niederrhein GmbH. Aan de Nederlandse kant van de grens bestaan grote bezwaren tegen deze plannen. Bergen vreest dat een deel van de gemeente onleefbaar wordt door het lawaai van vliegtuigen. Ook de voorgenomen nachtvluchten zijn de gemeente en de provincie Limburg een doorn in het oog. Aan de Duitse zijde van de grens is rondom Laarbruch weinig bebouwing. Flughaven Niederrhein heeft begin deze maand de vergunningaanvragen voor het vliegveld aan beide zijden van de grens ter inzage gelegd. Een milieuonderzoek is volgens de Duitse regelgeving niet nodig omdat de geluidsbelasting volgens de vliegvelddirectie binnen de gestelde grenzen blijft.
Bergen wil dat de Nederlandse overheid de Duitse collega’s dwingt een onderzoek te doen naar de geluidsbelasting. Mocht de regionale luchthaven toch doorgaan, dan wil Bergen dat er een staatsverdrag tussen Nederland en Duitsland wordt afgesloten, met daarin de maximale geluidsgrenzen en de maximaal aanvaardbare overlast. De gemeente zal zich tot het uiterste blijven verzetten tegen nacht- en weekendvluchten, aldus burgemeester Klaverdijk. Tegen de komst van het vliegveld zijn aan Nederlandse zijde al honderden bezwaarschriften verzameld. De provincie Limburg en Bergen houden op 4 februari een bijeenkomst over de stand van zaken. Een bijeenkomst in mei vorig jaar liep uit op een demonstratie tegen de toekomstige directie van de luchthaven.