Ruim duizend AbvaKabo FNV-leden antwoordden de onderzoekers van Erasmus dat recente reorganisaties bij de vroegere PTT voor de werknemers niet altijd even best hebben uitgewerkt. De teneur van hun ervaringen: meer werk doen met minder mensen.
De reorganisaties van de afgelopen jaren zijn volgens de ondervraagden niet gebruikt om de kwaliteit van de organisatie en van de functies te verbeteren. In plaats daarvan is de druk op werknemers, vooral op managers, opgevoerd.
De TNT Post Groep (