ANTWERPEN (NT) – De Belgische Unie van Redding- en Sleepdienst (URS) overweegt sleepactiviteiten te starten in Zuid-Europa. Momenteel buigt de directie zich over de vraag of dat al dan niet met lokale partners moet gebeuren. Expansie naar Noord-Europa wordt uitgesloten omdat die markt al heel wat concurrenten telt.

Gedelegeerd bestuurder D. Mertens zei één en ander tijdens een toespraak voor de Maritieme Kring in Antwerpen. Sinds zijn aantreden vorig jaar werd de koers van het bedrijf fors gewijzigd. De vorige directie hield krampachtig vast aan het feitelijk monopolie op de Schelde. Voor Mertens is het duidelijk dat het bedrijf het slachtoffer is geworden van die houding. Met nieuwe concurrenten voor de deur (Bugsier) wil URS de kosten (verder) drukken. De huidige hoofdzetel aan de Jordaenskaai langs de Schelde zal worden verruild voor kantoren aan het Zandvliet- en Berendrechtsluiscomplex. Voor een verdere verlaging van de kosten hoopt Mertens dat de overheid het fiscale regime voor de koopvaardij zal uitbreiden tot de sleepvaart. Een ander bestudeerd alternatief is het uitvlaggen van de sleepboten naar Luxemburg.