BRUSSEL (NT) – Er zijn inspanningen nodig om verhoging te vermijden van de kosten van het wegtransport. Hogere kosten zullen de concurrentiepositie van de Europese industrie schaden en zouden met het oog op de lage prijselasticiteit weinig bijdragen aan de oplossing van congestie en milieuproblemen. Een betere optie is het ontwikkelen van nieuwe transporttechnieken: schonere en energiebesparende technologieën die de vervuiling aanpakken bij de bron. Ook de EU moet alternatieve transportmogelijkheden ontwikkelen.
Dat schrijft de confederatie van Nederlandse industrie en werkgevers VNO-NCW in een Engelstalig rapport met de titel Prioriteiten voor de Europese Unie. Daarin geeft de confederatie haar mening over de prioriteiten en activiteiten die zij voor de komende jaren nodig acht in de EU.
Over het Eurovignet schrijft VNO-NCW dat verhoging van de prijs de vaste kosten zou verhogen en zou indruisen tegen het verlangen naar rekbaarheid in de hele EU, namelijk de mogelijkheid om de accijnzen op brandstof te verhogen en tegelijkertijd de wegenbelasting te verlagen.
De EU in het bijzonder voert experimenten uit met elektronische tolheffing. Het is van vitaal belang dat een gemeenschappelijke technische standaard wordt aangenomen. VNO-NCW heeft een duidelijke voorkeur voor betaalkaarten in plaats van een algemeen systeem van heffing.
Verder wil VNO-NCW harmonisatie van rijverboden. Verder wenst VNO-NCW invoering van een effectiever instrument om wegblokkades te voorkomen. Zij gelooft dat de periode waarin de Europese Commissie de lidstaten kan vragen om maatregelen te nemen tot enkele dagen kan worden verkort.
Een verschuiving van wegtransport naar spoorvervoer wordt naar mening van de confederatie belemmerd door onvoldoende organisatie van en gebrek aan samenwerking tussen de Europese spoorwegondernemingen.