Dit blijkt uit een verkenning van onderzoeksbureau NEA in Rijswijk. Na de verkenning heeft NEA drie deelonderzoeken opgestart. In één daarvan wordt nagegaan op welke manier de functionaliteit van boordcomputers, die per 1 juli 2000 verplicht worden in nieuwe trucks, kan worden verbeterd door bijvoorbeeld standaardisatie. Bij het tweede onderzoek bekijken de medewerkers van NEA welke sociale gevolgen er kleven aan invoering van de boordcomputer. Het derde onderzoek moet uitwijzen welk belang boordcomputers voor de gebruikers hebben voor statistische en analytische doeleinden. Tijdens de verkenning bleek dat vervoerders zich maar half bewust zijn van de mogelijkheden en vordelen die boordcomputers kunnen opleveren. ,,Wil de boordcomputer in deze sector massaal zijn intrede doen, dan dient er eerst duidelijke informatie te worden verstrekt, voordat de vervoerder tot aanschaf van een dergelijk systeem overgaat’’, luidt de conclusie.

Blackbox
De boordcomputers zijn vanaf medio volgend jaar weliswaar verplicht in nieuwe voertuigen, voor alle bestaande vrachtauto’s kan de eigenaar zijn een keuze maken. Het gebruik van deze ’blackbox’ is overigens niet nieuw. Het apparaat is al vijftien jaar op de markt.
De boordcomputer registreert onder meer gegevens van voertuig, chauffeur en rit. Daardoor is het een eenvoudige bron van management-informatie. Op dit moment heeft slechts tien procent van de Nederlandse wegvervoerders een boordcomputer in gebruik.

Een kwart van de vervoerders overweegt een dergelijk apparaat in de vrachtauto’s te plaatsen.De helft van de ondervraagde transportondernemingen huivert om de blackbox te gaan gebruiken. Vooral omdat ze niet duidelijk is wat het nut van het apparaat is.