BRUSSEL (NT) – Cyprus heeft weinig voortgang geboekt met de aanpassing van haar maritieme wetgeving aan die van de Europese Unie (EU), ondanks het feit dat de onderhandelingen over de toetreding zijn begonnen. Ook over de veiligheid van de Turkse scheepvaart heeft de Commissie nog haar twijfels. De Europese Commissie plaatst serieuze vraagtekens bij de veiligheidsnormen die Cypres hanteert. De eilandstaat neemt met 2.800 schepen op haar register de vijfde plaats in op de wereldranglijst.
Cyprus past nog lang niet alle conventies van International Maritime Organisation (IMO) toe, stelt de Commissie met zorg vast. De Europese Commissie ziet een kleine vooruitgang door de Cypriotische deelname aan het wereldomspannende netwerk van vlaggenstaatinspecteurs.
Op het gebied van het wegtransport boekt Cyprus wel voortgang in de aanpassing van haar wetgeving aan die van de EU. De Commissie dringt echter aan op meer spoed, vooral wat betreft de voorschriften voor veiligheid, maten en gewichten. Verder heeft Cyprus de VN-overeenkomsten AETR, ADR en ATP voor het wegtransport nog niet ondertekend, hoewel die ook deel uitmaken van de EU-wetgeving.

Ankara
Tenslotte moet Cyprus nog tal van regels voor de veiligheid van de luchtvaart van de EU overnemen. Wat Turkije betreft vindt de Europese Commissie dat de veiligheid van het maritieme verkeer met voorrang met Ankara moet worden besproken. Turkije is nog niet toegelaten voor onderhandelingen over toetreding tot de EU, maar past haar wetgeving toch al mondjesmaat aan bij die van de EU. De regelgeving voor het zeetransport valt daar nog niet onder, zodoende maakt de Commissie zich zorgen over de veiligheid van Turkse schepen.
Verder stelt de Europese Commissie vast dat Turkije problemen opwerpt voor Cypriotische schepen die Turkse havens aandoen. Wat het wegtransport en het railtransport betreft maakt Turkije goede vorderingen. Wegennet en spoorwegnet worden geleidelijk aan verbeterd. Onderhandelingen met Turkije over een luchtvaartovereenkomst met de EU zijn nog niet begonnen als gevolg van de gespannen verhouding tussen Ankara en Brussel.