De intermodale vervoermarkt staat behoorlijk onder druk. Vrijwel alle operators hebben het moeilijk. Volumes stijgen minder snel dan in eerdere jaren en ook de financiële resultaten stemmen niet tot tevredenheid. De cijfers over het afgelopen jaar zijn nog niet bekend, maar ICF leed in 1997 een verlies van 12,3 miljoen gulden. Voornaamste oorzaak was het verlies van de grote klant Arcus Logistics, die failliet ging. Los daarvan zou de winst van 3,3 miljoen gulden over 1996 toch al lager zijn uitgevallen. Ook daalde in 1997 het volume met 3,4 procent. In de eerste helft van 1998 steeg dit weliswaar weer met 1,4 procent, maar voor een intermodaal vervoeronderneming is dit een betrekkelijk laag percentage. ICF moet de plannen voor de reorganisatie nog verder uitwerken. Half maart moet duidelijk zijn hoe de vijf ondernemingen er precies komen uit te zien. Gezamenlijk zullen zij de commerciële activiteiten van ICF voorzetten als pan-Europese netwerk operators groep. Het worden geheel zelfstandige ondernemingen. ICF probeert op deze manier meer inzicht te krijgen in de kosten. De woordvoerder van ICF beaamt dat de reorganisatie tot kostenbesparing moet leiden.
Ook wil het bedrijf dichter bij de markt zijn. Zeker is het nog niet, maar het ligt voor de hand dat de operators per regio worden ingedeeld. Aannemelijk is dat er een operator voor de noord-zuid route in Europa komt, één voor de as Engeland-continent, één voor het verkeer naar Polen en het GOS en één voor het verkeer op Zuid-Oost-Europa. Dit loopt eigenlijk synchroon met de ontwikkeling van de spoorwegmaatschappijen, die samenwerkingsverbanden in dezelfde regio’s aangaan. Eveneens wordt Interfrigo, de business unit voor vervoer van gekoelde en bevroren lading, een aparte onderneming. De service-onderneming biedt operationele diensten aan de vijf, zoals de levering van wagons en informatievoorziening.
Het is nog onzeker wat de gevolgen van de reorganisatie voor het personeel zijn. Ook is nog niet duidelijk of S. Rasmussen, de huidige algemeen directeur, leiding blijft geven aan het bedrijf. Eveneens moet de raad van bestuur nog beslissen over de verdeling van de aandelen.
De woordvoerder van ICF beaamt dat de marktsituatie tamelijk moeilijk is. ,,Alle operators hebben problemen. ICF is daarbij geen uitzondering. De spoorwegen zijn geprivatiseerd en hanteren nu andere kostenstructuren. Op verschillende routes is het daardoor moeilijker geworden. De markt verandert. Of je past je aan of je blijft op de oude voet verder gaan en krijgt problemen.’’

Pag. 3: Commentaar