KEULEN (NT) – De invoering van stadsvignetten om het gebruik van vrachtwagens in de binnensteden terug te dringen heeft geen schijn van kans. Tot die slotsom komt de aan de universiteit Keulen verbonden onderzoeker J. Schnier in een studie die gehonoreerd is met de Köln-prijs.
De stadsvignetten zijn momenteel in discussie als overgangsmaatregel voor het rekeningrijden. Uit de rekenmodellen van Schnier blijkt dat vignetten van 65 gulden per dag tot een transportafname leiden van krap acht procent. De geringe werking van de stadsvignetten wordt volgens Schnier veroorzaakt door het vrijwel geheel ontbreken van alternatieven voor het vrachtvervoer in de binnensteden. De Keulse wetenschappers ziet het opzetten van omvangrijke logistieke binnenstadsystemen gekoppeld aan hoogwaardige goederverdeelcentra als enige mogelijk om de druk van het zware vrachtverkeer op de binnenstad te verminderen.