ANTWERPEN (NT) – De leden van de Belgische Kamercommissie Infrastructuur hebben samen met de Belgische verkeersminister M. Daerden een werkbezoek gebracht aan de IJzeren Rijn. Ze deden dat per trein vanuit het station Antwerpen Berchem naar Roermond.
De in 1991 buiten dienst gestelde lijn zou theoretisch binnen enkele maanden operationeel kunnen zijn. Volgens kabinetsmedewerkers van Daerden blijven de Nederlanders vooralsnog dwars liggen door het Limburgse stiltegebied tussen Roermond en Dalheim te handhaven. Intussen liggen al negen alternatieve (en duurdere) routes door Nederlands Limburg op tafel.