BRUSSEL (NT) – Bulgarije heeft de aanpassing van zijn transportwetgeving bij die van de Europese Unie sinds 1997 versneld uitgevoerd. Een nieuwe burgerluchtvaartwet stoelt op EU-wetgeving en zal nog worden uitgebreid met regels voor de toekenning van vergunningen en voor certificatie.
Dat stelt de Europese Commissie vast in een onderzoek naar de vorderingen die EU-kandidaatlanden maken met de harmonisering van hun wetgeving.
Voor het goederen- en personenvervoer over de weg heeft Bulgarije een nieuwe wegtransportwet aangenomen, ook gebaseerd op het Europese recht. Tijdens de toekomstige behandeling van de regels voor het wegtransport en het grensoverschrijdende gelegenheidsbusverkeer kan worden vastgelegd op welke termijn de belangrijkste EU-regels zullen worden overgenomen. Bulgarije houdt zich actief bezig met de aanpassing van zijn infrastructuurprogramma’s voor wegen.
Er is een behoeften-analyse aangenomen die de prioriteiten voor de belangrijkste spoorweg- en verkeerswegennetten bepaalt. Daardoor zijn de criteria voor de ontwikkeling van het Trans-Europese Netwerk vervuld.
Verder houdt Bulgarije zich sterker bezig met regionale grensoverschrijdende samenwerking in het aanleggen van verbindingen. De veiligheid op zee vereist nog verdere inspanningen, concludeert de Commissie.
Hoewel de wettelijke harmonisatie van enkele transportonderdelen voortgang heeft gemaakt zijn verdere inspanningen nodig, vooral voor verbetering van de financieringsstructuren.