BRUSSEL (NT) – De Europese Commissie streeft naar een uniforme aansprakelijkheidsregeling voor intermodaal vervoer. Dit moet de modal shift van wegvervoer naar shortsea shipping, spoorwegen en binnenvaart een impuls geven.
Het idee van de Commissie heeft inmiddels weerklank gekregen in de transportsector en kan uitmonden in een Europese richtlijn. Op een hoorzitting in Brussel met deskundigen van DG VII (transport) hebben vertegenwoordigers van verladers- en transportorganisaties diverse voorstellen voor de instelling van een Europees aansprakelijkheidsregime ingediend en toegelicht.
Enkele jaren geleden al noemde de Europese Commissie in een Witboek het ontbreken van een intermodaal aansprakelijkheidsregime als een belangrijke oorzaak van het falen van de modal shift. De Commissie benoemde vervolgens deskundigen om te onderzoeken wat de ontwikkeling van een intermodaal aansprakelijkheidsregime belemmert en om aanbevelingen te doen voor het wegnemen van die belemmeringen.
De European Shippers Council noemt de invoering van eigen regels voor de harmonisatie van aansprakelijkheidsvoorwaarden in de diverse transportsectoren.
De ESC zou het liefst een mondiale harmonisatie willen zien, maar acht een pragmatische aanpak wenselijk in de vorm van een pan-Europese regeling voor de EU, EEA, en de EU-kandidaatlanden. Dat zou de aanzet kunnen geven tot verdere integratie op wereldniveau.