Van der Vlugt maakt meteen duidelijk dat er sowieso betaald moet worden. TLN kan de boetes ter plaatse niet ongedaan maken, zegt ze. Wel kan de helpdesk de getroffenen achteraf bijstaan met het opstellen van een verweerschrift of ze doorverwijzen naar een advocaat als de chauffeur wordt gedagvaard.
Eind vorig jaar kwam België weer eens in het nieuws met een merkwaardige maatregel die bij het beroepsgoederenvervoer verbazing opriep; als overbelading wordt geconstateerd, zou de opbrengst van de boetes gebruikt kunnen worden voor verbetering van de Vlaamse infrastructuur. De nieuwe Vlaamse minister van vervoer vond dat met name de rijkswegen in Vlaanderen te kampen hebben met spoorvorming door de te zwaar beladen vrachtwagens. Hij diende een wetsvoorstel in, dat heftige reacties opleverde.
Volgens Van der Vlugt protesteerden Belgische zusterorganisaties van TLN hevig. ,,De nieuwe wet werd in oktober gelanceerd. Na de protesten werd het even stil en opeens kwam het in de pers dat het op 1 januari van kracht werd. We zijn toen meteen gaan bellen, want er was nog veel onduidelijkheid’’, vertelt ze.
De wet is er intussen, maar van extra controle is nog geen sprake. Het lijkt op een Belgenmop, maar de ambtenaren die de wet moeten uitvoeren en de boetes moeten innen, zijn er niet. ,,Die moeten nog geworven worden. Het is af en toe net een soap in België’’, verzucht Van der Vlugt. Volgens haar is nog steeds niet duidelijk wat er gaat gebeuren met de nieuwe wet. Er is bijvoorbeeld nog geen uitvoeringsbesluit genomen en ook wordt nog bekeken of de nieuwe wet juridisch wel in orde is.
De spoorvorming op het Vlaamse asfalt zou dus veroorzaakt worden door te zwaar beladen vrachtwagens. Het gekke is dat het maximum tonnage in Nederland hoger is dan bij onze zuiderburen en wij minder last hebben van spoorvorming, zegt Van der Vlugt. Met andere woorden, het Belgische asfalt is van mindere kwaliteit. ,,Het wegdek is gewoon slecht. Maar dat is al jaren zo. Al in ’93 werd er over spoorvorming gesproken. Er zou prioriteit worden gegeven aan het verbeteren van de rijksweg Breda-Antwerpen. Dat is nooit gebeurd.’’
Momentopname
Beweringen als zouden Nederlandse vrachtwagens in België strenger worden gecontroleerd en eerder aan de kant worden gezet dan de Belgische wagens, zijn volgens Van der Vlugt niet hard te maken. ,,Je hoort wel eens zeggen: wij rijden daar met een kluitje van zes wagens en vervolgens worden alleen de twee Nederlandse wagens er uit gehaald. Dat is niet te bewijzen, het is een momentopname. Onze zusterorganisaties zeggen dat de Belgen net zo hard klagen over het optreden van de Rijkswacht.’’
Ook uit cijfers van het aantal staande houdingen in België is niet gebleken dat de Nederlanders daarin een meerderheid hebben. Toch zijn er veel klachten over het optreden van de Belgische autoriteiten. Het gaat vooral over de boetes die worden uitgedeeld voor overtredingen van de rij-en rusttijdenwet en de daarmee samenhangende afwezigheidsverklaring of patronaal attest.

Ook over het Belgische systeem van het Eurovignet komen bij TLN veel klachten binnen. Elk voertuig van boven de 12 ton moet een Eurovignet hebben. De Belgen hanteren het principe dat elke wagen een jaarvignet moet hebben, in Nederland wordt per wagen bekeken of het een dag-, een week,- een maand- of jaarvignet moet zijn. Nederlandse bedrijven die een vestiging in België hebben, werken op ook die manier. Ze kopen voor Belgische activiteiten de tijdgebonden vignetten in Nederland, maar de Belgen vinden echter dat op die manier de aanschaf van het Eurovignet niet ten goede komt aan de Belgische staatskas. ,,Als er controles plaatsvinden, worden vaak hele hoge boetes gegeven. De chauffeur moet dan een jaarvignet kopen plus die boete betalen.’’

Ongenoegen
Het is volgens Van der Vlugt niet zozeer de boete die tot ongenoegen leidt maar de snelheid waarmee de chauffeur met het geld voor den dag moet komen. De onmiddellijke inning ter plaatse is voor overtredingen van de rij- en rusttijdenwet in1997 afgeschaft , maar voor te hard rijden, verkeerd inhalen, ADR-regelgeving of technische mankementen is het nog steeds boter bij de vis.
,,Er zijn helaas nog heel veel chauffeurs die met weinig geld op zak naar het buitenland vertrekken. Het kan nog wel eens oplopen. In België zit je al gauw op 10.000 frank. Dat heb je niet altijd op zak, maar er zijn ook chauffeurs die zelfs geen pinpas hebben of een pas die niet toereikend is’’, weet Van der Vlugt.
De Rijkswacht heeft een onderzoek gehouden om te bekijken of chauffeurs de boetes met een creditcard kunnen betalen. Bij het ministerie van Financiën ligt nu een voorstel dat de komende maanden nader zal worden uitgewerkt. Er moeten onder meer enkele technische zaken worden opgelost, zoals on-line verbindingen om de kredietwaardigheid te controleren.
Is België een bureaucratisch land?
Van der Vlugt: ,,Absoluut. De Rijks Verkeers Inspectie in Nederland is vaak veel coulanter tijdens controles dan de Belgische autoriteiten. Als je op de ring rond Brussel in de file hebt gestaan en je komt daardoor in de knel met je rijtijden, dan heeft de rijkswachter daar geen boodschap aan. Ze zijn vaak op de letter van de wet.’’ Volgens haar zijn er in België bekeuringen uitgedeeld voor futiliteiten, zoals een vies nummerbord of een rammelend trapje naar de cabine. TLN heeft contact gelegd met de Belgische Rijkswacht en gezegd dat deze bekeuringen onterecht zijn. Van der Vlugt: ,,Ze hebben gezegd dat ze de klachten van Nederlandse chauffeurs graag horen en dat ze er iets aan zullen doen. En dat is inmiddels gebeurd. Rijkswachters worden aangesproken op hun handelwijze.’’

Bevoegdheden
Behalve met de Rijkswacht heeft TLN ook regelmatig contact met haar Belgische zusterorganisaties Febetra en SAV over dit soort situaties. Maar om iets geregeld te krijgen, is vrij complex in België. De bestuurlijke organisatie bij onze zuiderburen is niet heel helder. Elke provincie heeft z’n eigen bevoegdheden. Volgens Van der Vlugt is niet elke Nederlandse wegvervoerder op de hoogte van die complexiteit in regelgeving en bureaucratisch handelen. Ze raadt chauffeurs aan de Landendocumentatie van TLN altijd goed te raadplegen als het gaat om regels, wetten en voorschriften.
,,Maar dat niet alleen. Er is ook een hele andere mentaliteit. Nederlanders zijn vrij assertief. Dat wordt door Rijkswachters niet op prijs gesteld. Daar staat de politie nog op een voetstuk. Je kunt niet op basis van gelijkheid een gesprek aangaan. Een Belg heeft meer ontzag voor een uniform dan wij’’, legt ze uit.
De laatste maanden van het afgelopen jaar heeft de rijkswacht in samenwerking met andere organisaties, zoals de Belgische ministeries van financiën en sociale zaken en de douane, grootscheepse controles gehouden onder vrachtwagens. Achterliggend idee is het verhogen van de verkeersveiligheid. Volgens Van der Vlugt zullen ook dit jaar weer dergelijke controles worden gehouden, te beginnen in februari.
,,Het aantal ongevallen waarbij vrachtverkeer is betrokken, is volgens de Belgische autoriteiten schrikbarend gestegen. Daar wilden ze iets aan gaan doen. Alle controles zullen worden geëvalueerd om te kijken welke maatregelen genomen moeten worden.’’
Het is overigens nog maar de vraag of de ongelukken ook veroorzaakt zijn door een vrachtwagen. Het percentage waarbij dit inderdaad het geval is, is uiterst gering, aldus Van der Vlugt. Het beschuldigende vingertje gaat al gauw richting vrachtwagen.