De Perspectievennota is een voorloper van het Nationaal Verkeer- en Vervoerplan (NVVP). In de nota, een discussiestuk, worden de belangrijkste vraagstukken en mogelijke oplossingen voor de verkeers- en vervoersproblemen in de toekomst behandeld. De betrokken ministeries, provincies en gemeenten hebben de nota opgesteld.
Zo staat in de nota dat provincies de mogelijkheid moeten hebben om het rekeningrijden op regionaal niveau in te voeren. Waarom de minister dit wilde schrappen, is onduidelijk. Het ministerie wil geen commentaar geven, omdat de nota pas eind februari openbaar wordt. Het eindconcept wordt op 22 februari ondertekend. De Flevolandse gedeputeerde W. de Raad vindt het terecht dat Netelenbos de optie rekeningrijden op de provinciale wegen wil openhouden. ,,Als het rijk doet aan beprijzing voor het verkeer, moet dat op regionaal niveau ook kunnen. Als alleen het rijk rekeningrijden kan toepassen op de rijkswegen, heeft dat effect op het provinciaal wegennet. Daar kan het drukker worden, als automobilisten zoeken naar een alternatieve route.’’
Voor de provincies speelt geld ook een rol. ,,Dat heeft er natuurlijk mee te maken’’, zegt De Raad. ,,Als provincies de verantwoordelijkheid krijgen om bijvoorbeeld infrastructuur aan te leggen, moeten we ook meer bronnen van inkomsten hebben.’’
Het ministerie wil sommige verantwoordelijkheden voor verkeer en vervoer vaker aan de regio’s overlaten, staat in de nota. Het gaat dan bijvoorbeeld om het rekeningrijden, volgens het principe ’de gebruiker betaalt’. Zo willen de overheden automobilisten stimuleren om te zoeken naar alternatief vervoer. Volgens gedeputeerde De Raad zouden provincies tolwegen, rekeningrijden of betaalstroken kunnen invoeren.