SNEEK (NT) – Er zijn goede kansen voor de regio Sneek om haar binnenvaarthaven voor goederenvervoer verder uit te breiden. Door te zorgen voor extra ruimte voor schepen binnen de aanwezige havens, uitbouw van het overslagproduct (door plaatsing van multipurpose kranen), samenwerking met andere gemeenten binnen een Regionaal Overslag Centrum (ROC) Midden-Friesland en een efficiënter vervoer (repositionering) van lege containers naar het Noorden, kan Sneek op den duur een havenstad van betekenis worden. Dit schrijft onderzoeksbureau Buck Consultants uit Rotterdam in een rapport, opgesteld in opdracht van de gemeente Sneek.
Sneek vervult – gezien haar ligging langs de A7 – een economische centrumfunctie voor de Zuidwesthoek van Friesland. Naast het accommoderen van bedrijvigheid wil de gemeente ook optimaal gebruik maken van haar strategische ligging aan de grootste doorgaande vaarweg in Noord-Nederland, het Prinses Margriet-kanaal. Na uitbouw is het PM-kanaal straks bevaarbaar voor schepen met een belading tot drieduizend ton. De gemeente Sneek heeft daarom Buck Consultants gevraagd te rapporteren op welke wijze de stad het gebruik van de binnenvaart kan optimaliseren.
Van en naar Noord-Nederland wordt jaarlijks een stroom van circa veertien miljoen ton goederen via de binnenvaart vervoerd. Een groot deel van deze stroom (ruim elf miljoen ton) wordt afgewikkeld via het PM-kanaal. In Sneek zelf wordt nu circa een half miljoen ton goederen overgeslagen en daarbij gaat het voornamelijk om de aanvoer van grondstoffen. Deze goederen (veelal zand, grind, graan, olie en staalproducten) worden overgeslagen bij vijf gebruikers van het kanaal, allen gevestigd op het natte bedrijventerrein Houkesloot.
Buck Consultants concludeert hieruit dat de omvang van de overslag in Sneek ten opzichte van de totale doorvoer beperkt is en wil deze verhouding in positieve zin voor de stad ombuigen. Volgens het rapport is er geen marktbasis voor een grootschalig nieuw nat bedrijventerrein in Sneek, maar wel een grote vraag naar uitbreiding van voorzieningen voor op- en overslag van bulk en stukgoed. Behoefte bestaat vooral aan uitbreiding van de openbare kadefaciliteiten in fysieke vorm: de aanleg van een wachthaven. Daarnaast is er vraag naar openbare laad/loskranen die voor meerdere typen goederen kunnen worden ingezet. Dergelijke faciliteiten verlagen volgens het adviesbureau tevens de drempel voor nu nog droge verladers om van de binnenvaart gebruik te gaan maken.
Door de gunstige ligging aan het PM-kanaal is Sneek volgens de onderzoekers een interessante samenwerkingspartner voor andere gemeenten voor de opzet van een (ROC). Men zou ladingpakketten van bedrijven (die niet alleen qua aard identiek zijn maar ook overeenkomsten vertonen qua herkomst en bestemmingsgebieden) in de regio optimaal kunnen combineren via een ROC in Sneek. Er dient in eerste instantie te worden gemikt op het efficiënt repositioneren van lege containers in het Friese operatiegebied en niet zozeer op het vervoeren van volle containers. Buck Consultants doelt hiermee op concepten die het onnodig trucken met lege containers voorkomen.