ROTTERDAM (NT) – De regio Noordoost-Brabant krijgt 5,2 miljoen gulden subsidie in het kader van de Stimuleringsregeling verkeer en vervoer 1999. Het geld is bestemd voor aanpassingen van een aantal kruispunten, de aanleg van een rotonde, een aantal fietspaden en een fietsbrug.
Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant doet in het uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer 1999 voorstellen voor de verdeling van 21 miljoen gulden onder de Brabantse gemeenten voor allerlei infrastructuurprojecten. De projecten uit andere Brabantse regio’s worden binnenkort bekendgemaakt.