Wiesbaden . Het containervervoer op de Duitse binnenwateren is vorig jaar met 5,9 procent toegenomen tot bijna een miljoen teu. 95 Procent van de 974.000 eenheden was internationaal verkeer. Het vrachtvolume nam met 5,8 procent toe tot 9,1 miljoen ton. Dit heeft het Statistisch Bundesamt becijferd.
Het binnenlands containervervoer per schip is daarentegen van geringe omvang. Het nam vorig jaar met een kwart af tot amper 50.000 teu. Het merendeel van dit transport heeft betrekking op het shuttleverkeer tussen Bremen en Bremerhaven. Slechts eenvijfde van de containers op de Duitse binnenwateren wordt vervoerd door schippers uit eigen land.
De betekenis van de container voor de binnenscheepvaart in Duitsland neemt gestaag toe. Van de totale goederenstroom van 236,4 miljoen ton werd vorig jaar 3,9 procent getransporteerd in containers. Het aandeel was in 1994 nog slecht 2,5 procent.
Het overgrote deel van het containervervoer is gericht op de grote zeehavens in Nederland en België. Het grensoverschrijdend verkeer groeide vorig jaar met 8,1 procent.
In 1998 was 68 procent van alle containers beladen. Vanuit Duitsland ging 83 procent van de containers beladen op transport. In omgekeerde richting bedroeg de beladingsgraad slechts 56 procent. De reden is dat de container hoofdzakelijk gebruikt wordt voor het vervoer van hoogwaardige industriële producten, het terrein waarop Duitsland een krachtige exporteur is.