In de kamer van ir. J.C. Goudriaan (61) herinneren foto’s,
modelschepen en posters uit het interbellum aan een ver maritiem verleden.
’Rederij Van Nievelt, Goudriaan & Co. Eildienste zwischen Europa und
Brasilien, Uruguay, Argentinien. Rotterdam-Zuid Amerika Lijn’, staat er op
een litho. Ook de glazen vitrines met scheepskopjes en mokken laten er geen
misverstand over bestaan: ir. Goudriaan houdt zich bezig met scheepvaart.
Alhoewel Goudriaan pas bij de firma aan de slag ging nadat zijn familie Van
Nievelt, Goudriaan & Co. had verkocht, heeft hij al een jaar na de
ondergang van het bedrijf de naam via de curator teruggekocht. ,,Het is nu
eenmaal een naam die nog sterk leeft bij vele Rotterdammers. Een bekende
klank.’’

70 Uur
Pas in 1998 werd het faillissement uitgesproken en kwam de naam vrij. ,,Ze
kunnen mij niet verwijten dat ik lang heb gewacht met het opnieuw oprichten
van het bedrijf’’, concludeert Goudriaan.
Van Nievelt, Goudriaan & Co. is nu weer terug, sinds 27 december vorig
jaar, zij het voorlopig nog even als onderneming in oprichting.
,,Maar ik ben druk bezig een projectdirecteur aan te trekken om daar
verandering in te brengen’’, onderstreept Goudriaan. ,,Al maak ik nu zelf
weken van 70 uur, zoiets moet toch goed gebeuren.’’ De voormalige rederij
Van Nievelt, Goudriaan & Co. is herboren als een holding die actieve
deelnemingen neemt in bedrijven en nieuwe maritieme initiatieven steunt.
Goudriaan: ,,Ik zie een niche-gebied voor ons weggelegd. De Holland Amerika
Lijn (HAL) is er voor het grote werk. Die gaan ook wat afstandelijker met
hun bedrijven om. Zij leveren alleen het durf- of risicokapitaal. Maar
tussen de ondergrens en de HAL zitten alleen wat banken en enkele
privé-personen. En banken gaan soms iets te veel voor zekerheid.
Bedrijfsplannen zeggen niet of ondernemers iets kunnen of niet…’’

Filosofie
Inmiddels is Goudriaan druk bezig de eerste projecten voor te bereiden. Zo
is de onderneming betrokken bij de oprichting van een lijndienst tussen
Engeland, Nederland en de Oostzee. ,,We zijn nog op zoek naar de juiste
partners. Er zijn al gesprekken op gang met enkele vervoerders en
havenautoriteiten.’’ De dienst, waarvoor al enkele proefvaarten hebben
plaatsgevonden, is geschikt voor ro/ro-lading en containers.
,,We gaan bij de oprichting van onze diensten voor het principe ’ship
follows cargo’. Eigenlijk volgen we daarmee een filosofie die vreemd is
voor de lijnvaart. We geloven in ieder geval dat we voldoende grip hebben
op de lading om dit waar te maken. Vooral papier. In eerste instantie
willen we één schip van zo’n 6.000 ton met ééns in de tien dagen een
afvaart.’’
Van Nievelt, Goudriaan & Co. gaat zich niet uitsluitend met lijndiensten
bezighouden. De onderneming is verder druk doende een belang te nemen in
twee maritieme ingenieursbureaus, waarvan Goudriaan de namen nog niet wil
noemen. ,,Maar net als bij andere projecten willen wij met dit soort
bedrijven aan de slag gaan en de mensen expertise, networking, ideeën en
acquisitie bieden.’’
Goudriaan heeft al verschillende potentiële aandeelhouders in Van Nievelt,
Goudriaan & Co. benaderd. ,,Als maar 25 procent wordt bewaarheid, dan
hebben we voldoende startkapitaal’’, maakt hij duidelijk. ,,We gaan dan in
de richting van acht ton gestort kapitaal. Het maatschappelijk kapitaal zal
één miljoen euro bedragen.’’

Gedwarsboomd
Goudriaan overweegt tevens zijn scheepsreparatie-agentschappen, Wilcamar &
Co., onder de paraplu van Van Nievelt, Goudriaan & Co. te brengen. Daarbij
gaat het om 25 werven wereldwijd, in Europa (onder meer Siren, MTE, Union
Naval), Afrika, Noord- en Zuid-Amerika en het Verre Oosten.
Bij de ondergang van het vorige Van Nievelt, Goudriaan & Co. staat
Goudriaan liever niet te lang stil. ,,Op het laatst, toen de onderneming in
handen was van het Deense Möller Petersen, hebben de Zweden wegens lokale
belangen de zaak danig gedwarsboomd’’, meent hij. ,,Dan was de sluiswachter
op het kanaal ziek of de ploeg was met vakantie. Dan lijd je zo miljoenen
schade. En de schepen waren eigenlijk te modern. Hoe meer techniek je hebt,
hoe meer er mis kan gaan. Maar daar wil ik liever niet op ingaan omdat in
die tijd Möller Petersen aan het roer stond…’’

Ir. J.C. Goudriaan: “Ik zie een niche-gebied voor ons weggelegd.”

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement