Den Haag . Het vervoer vanuit de provincie Zuid-Holland naar Duitsland bedroeg in het jaar 1998 107 miljoen ton. Dat heeft het CBS berekend. Van dat tonnage ging 62 procent per binnenschip en 8 procent met een zeeschip over open water. Pijpleidingen had een aandeel van 24 procent, wegvervoer en spoorvervoer respectievelijk 7 en 4 procent.
Ertsen en metaalafval – voornamelijk per binnenschip vervoerd – maken eenderde deel uit van het totale vervoer op Duitsland. Aardolie(-producten) gaan voor meer dan de helft per pijpleiding en voor 40 procent per binnenvaartschip.
Chemische producten gaan voor 70 procent per pijpleiding.
Het spoor heeft op het totaal een aandeel van minder dan 1 procent. Alleen in het segment ertsen heeft het spoor een groter aandeel.