Frankfurt .Danzas verhoogt met ingang van 1 april in Duitsland de tarieven voor het landvervoer met meer dan vijf procent. De logistieke dienstverlener, een divisie van het Deutsche Post World Net, heeft dit deze week bekend gemaakt.
De tariefverhoging is nodig wegens de recente kostenstijgingen. Bovendien wil Danzas een einde maken aan de tariefdaling van twee à drie procent die zich de laatste jaren zou hebben voorgedaan.
Volgens de manager landtransport van Danzas in Duitsland, Christoph Stehmann, is de Duitse vrachtvervoersector er vorig jaar voor het eerst in geslaagd, de tarieven te verhogen, na jarenlange dalingen. Maar nog steeds liggen de tarieven in het wegvervoer in Duitsland op het niveau van 1998 en die zijn een stuk lager dan die van 1992. Buitendien moeten de tarieven volgens hem omhoog om de sterke kostenstijging die zich dit jaar voordoet als gevolg van de verhoging van de Duitse milieubelasting te compenseren. Deze Ökosteuer werd in januari opgeschroefd. Een andere kostenstijging deed zich voor in het vervoer op Zwitserland. Dat land maakte de tarieven voor transitovervoer duurder.
Stehmann benadrukt dat verladers zelf het effect van de tariefstijging kunnen beperken door kostenbesparingen te realiseren. Dat kan onder meer door meer gebruik te maken van elektronische gegevensuitwisseling, tijdige informatieverstrekking over wijzigingen in het ladingaanbod en -volume, alsmede het gebruik van betere transportverpakkingen.