Parijs . De heropening van de Mont Blanc-tunnel, die in het najaar zou moeten plaatsvinden, heeft geleid tot verdeeldheid in het Franse kabinet. Terwijl transportminister Jean-Claude Gayssot uitgesproken voorstander is van heropening, heeft zijn collega Yves Cochet, minister van milieu, er zich tegen uitgesproken. Cochet behoort tot de partij van de Groenen.
Cochet juichte de uitslag toe van het referendum in de zogenoemde vallée blanche, afgelopen zondag, waarin omwonenden van de tunnel en inwoners van het dal dat aan Franse kant naar de tunnel voert zich bij referendum massaal tegen heropening, althans voor vrachtverkeer, uitspraken. In de gemeenten Chamonix, Les Houches en Servoz blee meer dan 97 procent van de stemmen tegen. Overigens was dit referendum niet rechtsgeldig, zo had een Franse rechtbank eerder bepaald.
Voor de brand in de tunnel, in 1999, reden er dagelijks vijfduizend voertuigen door de tunnel, waarvan tweeduizend vrachtwagens. De Italiaanse tunnelbeheerder, Traforo del Monte Bianco, heeft eerder dit jaar aangekondigd dat als de tunnel wordt heropend, het vrachtverkeer rekening moet houden met zware beperkingen. Het aantal vrachtwagens dat dagelijks door de tunnel mag, wordt dertig tot veertig procent verkleind ten opzichte van de situatie voor 1999.Vrachtwagens moeten een snelheid van maximaal zeventig kilometer per uur aanhouden en moeten 150 meter afstand van elkaar houden.
De Franse overkoepelende wegvervoersorganisatie FNTR vreest dat de politieke geschillen over de heropening tot vertraging van de openstelling zullen leiden. De FNTR heeft aangekondigd te willen bemiddelen. Op 1 oktober wordt een rondetafelconferentie georganiseerd, waaraan behalve afgevaardigden van de omwonenden ook minister Gayssot zal deelnemen.

Alternatieven
De FNTR verklaart zich bereid te helpen zoeken naar alternatieven voor het wegvervoer door de Mont Blanc-tunnel. De organisatie benadrukt echter dat men aan het transport van goederen en personen in het Alpengebied niet met één pennenstreek een einde kan maken. Van dat transport zijn miljoenen mensen, zowel in Frankrijk als in andere landen, afhankelijk, stelt de FNTR.
De wegvervoersorganisaie vindt ook dat de omwonenden van de Mont Blanc-tunnel en de bewoners van het dal naar Chamonix enige solidariteit moeten opbrengen met de omwonenden van de Fréjus-tunnel en het dal dat naar die tunnel voert, het dal van de Maurienne. De Fréjus-tunnel krijgt nu al zo’n achtduizend vrachtwagens per da te verwerken.
Ook waarschuwt de FNTR dat de meeste alternatieven pas over een aantal jaren tot wasdom zullen zijn gekomen. Ze noemt onder meer de hoge-snelheidslijn voor vracht tussen Lyon en Turijn, die pas tussen 2015 en 2020 operationeel wordt. Ook het project voor gecombineerd vervoer door de Alpen, dat in 2005 of 2006 van start moet gaan, is voorlopig geen echt alternatief. Dat zal het wegvervoer door de tunnels maar mondjesmaat verminderen, denkt de FNTR.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement