In een pilot hebben de betrokken vervoerders met het bundelen van deelladingen droge kruidenierswaren het aantal transportkilometers met 12 procent weten te verminderen. De transportbedrijven die deelnemen in Foodnet zijn Bakker Logistiek, Kees Becker Logistiek, C. van Heezik, Christian Salvesen, Hays Logistics, Tibett & Britten, Portena Logistiek, van Uden Foodexpress, Zuidema Logistiek. Deelnemer Maxser is failliet gegaan.
Doel van de samenwerking is volgens de initiatiefnemers het verminderen van het aantal gereden kilometers om de congestie tegen te gaan. De tien transporteurs bundelen daarvoor deelladingen en wisselen zendingen uit. Ook maken ze gebruik van elkaars distributiecentra en rijdend materieel. In drie regionale distributiecentra wordt de lading van de verschillende deelnemers verzameld, samengevoegd en vervolgens uitgereden naar winkels en retail-verdeelcentra.
Volgens J. Besselink, secretaris van de Physical Distribution Group (PDG) van Transport en Logistiek Nederland (TLN), heeft de proef, die liep van juni tot november vorig jaar, bewezen dat samenwerking tussen transportbedrijven onder meer nodig is om de beladingsgraad te verhogen. Verder kunnen de bedrijven van elkaars capaciteiten gebruik maken. Ook hebben de betrokken bedrijven elkaar beter leren kennen en de nodige ervaring opgedaan.Om Foodnet te kunnen uitbreiden en optimaliseren, moet er echter nog het nodige gebeuren. ,,Sinds de pilot is afgelopen, wordt de samenwerking slechts op kleine schaal voortgezet. Het gaat hierbij vooral om bilaterale afspraken tussen bedrijven’’, aldus Besselink. ,,We zijn op dit moment druk bezig de samenwerking opnieuw te structureren. De proef heeft laten zien dat er meer regels en afspraken moeten komen, zodat iedereen exact weet waar hij zich aan moet houden. Verder hebben we dringend behoefte aan nieuwe IT- en planningssystemen om optimaal te kunnen profiteren van de samenwerking.’’
Inmiddels is Foodnet aangemeld als agrologistiek-proefproject. De rijksoverheid heeft bedrijfsleven, gemeenten en provincies in november opgeroepen voorstellen in te dienen die bijdragen aan meer efficiëntie in de logistiek in de agrarische sector. ,,Dit is een manier om Foodnet verder te kunnen ontwikkelen’’, zegt Besselink. Of Foodnet ook tot de tien uitverkoren voorstellen behoort die in mei van dit jaar als pilot van start gaan, bepaalt het Platform Agrologistiek. Deze organisatie is op dit moment druk bezig met het beoordelen van de dertig inzendingen.