Rotterdam . De Gemeenteraad van Rotterdam neemt donderdag een besluit over het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders over de verzelfstandiging van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam (GHR). Is dat besluit positief – en daar ziet het naar uit – dan komt er een einde aan een jarenlange discussie in de stad over de positie van het Havenbedrijf. Dat wordt dan per 1 januari 2004 omgevormd tot een overheids-NV met – voorlopig – de gemeente als enige aandeelhouder.
Spannend wordt het donderdag waarschijnlijk niet, want er tekent zich een duidelijke meerderheid van de coalitiepartners VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam af die vóór de vorming van een overheids-NV is. Verrassingen kunnen liggen in de moties die de raad aanneemt.
In de commissie Haven en Economie en op een speciaal georganiseerde hoorzitting is al uitgebreid gesproken over de verzelfstandiging. Daarbij zijn niet alle zorgen uit de Raad weggenomen. Vooral de vrees van de linkse oppositie dat de NV ‘met haar rug naar de stad’ gaat staan, speelt in de discussie een rol. Volgens havenwethouder W. van Sluis, die zijn voornemen tot verzelfstandiging al kort na zijn aantreden in mei kenbaar maakte, kan dat worden voorkomen door de doelstellingen van de NV goed te formuleren. In jaarverslagen zal de NV moeten rapporteren wat zij heeft bijgedragen aan de economische ontwikkeling van de stad en aan de relatie met de stad. De wethouder wijst er ook op dat het geen privatisering is, dus dat er geen private partijen aan te pas komen die hun eigen (winst-)doelstelingen nastreven.
Zo ook heeft de gemeente als enig aandeelhouder een ‘beslissende en doorslaggevende’ invloed op het dividendbeleid (voor de inkomstenstroom naar de gemeente, ongeveer veertug miljoen euro per jaar) en op de haventerreinen, die in erfpacht worden uitgegeven. De wethouder gaat zelf in de Raad van Commissarissen zitten.
Onduidelijk is nog wat – in het huidige dualistische stelsel – de rol van de gemeenteraad wordt. De Raad moet het nu doen met de toezegging van de wethouder dat hij de Raad ‘betrekt’ bij zijn werkzaamheden voor de overheids-NV.
De Raad stemt donderdag ook over een voorstel van het gemeentebestuur om ruim twintig miljoen euro uit te trekken voor de aanleg van een kade en een spooraansluiting voor de geplande overdekte terminal van Gevelco in de Brittanniëhaven. Gevelco sleepte onlangs een contract in de wacht van Swedish Steel voor de overslag van maximaal één miljoen ton staal. Door het aantrekken van andere pakketten kan dit oplopen tot 1,75 miljoen ton tot 2006.
Achter het terrein van Gevelco is een terrein van 4,5 hectare beschikbaar gesteld aan Steel Service Center Vlassenroot. Dit Belgische bedrijf gaat het staal van Swedish Steel afrollen en snijden. Over de uitgifte van de grond aan Gevelco en Vlassenroot is nagenoeg overeenstemming bereikt. De gemeente verwacht dat de uitgaven voor het aanleggen ‘meer dan volledig’ worden terugverdiend uit de additionele opbrengsten uit havengeld, huur en kadegeld.