Den Haag . De aanleg van een tunnel bij Sluiskil in Zeeuws-Vlaanderen komt dichterbij. De Tweede Kamer heeft besloten dat extra opbrengsten van de Westerscheldetunnel moeten vloeien naar deze toekomstige oeververbinding onder het Kanaal Gent-Terneuzen. Het parlement stemde in met een motie van deze strekking van de VVD. Groen Links stemde tegen.
Verkeersminister De Boer heeft de motie echter ter zijde geschoven. Hij vindt het te vroeg om nu al te praten over de besteding van de opbrengst van de Westerscheldetunnel. De betrokken organisatie rekenen op meeropbrengsten. Het rendement zou volgens hen namelijk niet uitkomen op de eerder vastgestelde 7,5 procent, maar op 8,1 procent.
Volgens de VVD moet dat extra geld niet terug naar de schatkist. Het geldt wordt opgebracht in Zeeland en moet volgens deze partij dus ook een Zeeuwse bestemming krijgen. Bovendien is de aanleg van de tunnel bij Sluiskil hard nodig om de doorstroming van het verkeer uit de Westerscheldetunnel te garanderen, aldus de VVD. VVD-gedeputeerde Hennekeij van de provincie Zeeland rekent voor dat een meeropbrengst van 0,6 procent circa 81 miljoen euro oplevert. Met de achttien miljoen euro die de provincie en Zeeland Seaports willen bijdragen, is dat al de helft van de kosten van een tunnel bij Sluiskil. De rest moet volgens Hennekeij komen uit hoger toltarief van maximaal 10 procent of een verlenging van de tolperiode.