Aslastoverschrijding is een vorm van overbelading waarbij minimaal één as te zwaar is beladen zonder dat het totale toegestane gewicht is overschreden. Het verschijnsel treedt vooral op bij vrachtauto’s die bij achtereenvolgende adressen van achteren naar voren worden gelost. Hierdoor verschuift het zwaartepunt in de in de richting van de voorste assen. ,,Vervoerders hebben er geen economisch voordeel bij’’, schrijven TLN, KNV en EVO.
Nu betalen chauffeurs van vrachtwagens van minder dan 3.500 kilo maximaal 450 euro boete. Voor vrachtwagens zwaarder dan 3.500 kilo gelden andere regels. Per procent overschrijding van aslast of van het totale gewicht bedraagt de boete 22,50 euro (binnenlands vervoer) en 45 euro (grensoverschrijdend vervoer). In gevallen waarbij de politie een aslastoverschrijding constateert en waarbij tegelijkertijd de toegestane maximummassa met 5 procent of minder wordt overschreden, bedraagt het tarief 12,25 euro per procent overschrijding (binnenlands vervoer) en 24,50 euro per procent overschrijding (grensoverschrijdend vervoer).
De drie organisaties zijn boos over de manier waarop de boeteverhoging bekend wordt gemaakt. ,,Nog geen twee weken geleden werd in de Staatscourant gepubliceerd dat de boetes tot 31 juli niet zouden veranderen. We gingen ervan uit dat er in lijn met de Kamermotie, overleg op gang zou komen, met als doel een realistische regeling die op draagvlak zou kunnen rekenen van vervoerders en verladers’’, schrijven ze.
In een brief aan minister Donner van Justitie dringen de drie erop aan de verhoging niet door te laten gaan en in overleg met de branche te treden. Ook vragen ze spoedoverleg met minister De Boer van Verkeer en Waterstaat.
Volgens TLN, KNV en EVO is het aslastprobleem niet zomaar op te lossen. ,,Vervoerders en verladers zijn van goede wil, maar het kost tijd om tot oplossingen te komen. Fabrikanten werken aan technische oplossingen, zoals een hulpas, maar voor het bestaand materieel is dit vaak nog geen optie.’’ De drie transportorganisaties stellen tot slot dat zij geen moeite hebben met de harde aanpak van de overschrijding van het totale toegestane gewicht. ,,Te veel lading meenemen is concurrentieverstorend, en schadelijk voor het wegdek en de verkeersveiligheid.’’