Assen . Vertegenwoordigers van de noordelijke provincies, de gemeente Meppel en rijkswaterstaat hebben een gezamenlijke intentieverklaring ondertekend voor het oplossen van de verkeersproblemen rondom Meppel. Het gaat hier om het volledig maken van het knooppunt A28/A32 en een goede verkeersafwikkeling op het traject Hattemerbroek-Lankhorst van de A28. Afgesproken is een plan van aanpak op te stellen waarbij ook andere bestuurlijke partners zullen worden betrokken.
De betrokken overheden maken zich al geruime tijd zorgen over de files en verkeershinder op de A28 en het knooppunt A28/A32. Ook het onderliggende wegennet is overbelast door de verkeersproblemen. Al in 1997 adviseerde de commissie Langman de capaciteit op de A28 Hattemerbroek-Lankhorst te verruimen en het knooppunt te complementeren. Op basis van deze adviezen hebben rijk en noordelijke provincies afspraken gemaakt. Vervolgens is in november vorig jaar de afspraak gemaakt tussen de verkeersminister en het landsdeel Noord-Nederland dat er een gezamenlijke planstudie zou worden gestart naar een structurele oplossing voor deze twee problemen. De intentie-overeenkomst is daarvoor een eerste stap.