Den Haag . Het kabinet heeft besloten een flink aantal spoorprojecten uit te stellen, zodat er in totaal 82 miljoen euro extra in werkzaamheden aan het spoor gestoken kan worden. Volgens het kabinet vertoont het spoor zoveel gebreken dat er ingegrepen moet worden. Het volgende kabinet zal nog eens honderden miljoenen extra moeten uittrekken om de veiligheid op het spoor te garanderen.
Spoorbeheerder ProRail krijgt daarmee in 2003 in totaal 851 miljoen euro tot zijn beschikking voor onderhoud en vernieuwing van de spoorinfrastructuur. Dat is volgens het onderhoudsbedrijf 57 miljoen euro te weinig om het huidige kwaliteitsniveau van het spoor te handhaven. Het lijkt daardoor onontkoombaar dat er meer vertragingen door storingen aan het spoorsysteem optreden, aldus ProRail in een reactie op het kabinetsbesluit.
In een brief aan de Tweede Kamer legt minister De Boer van Verkeer en Waterstaat uit dat de kwaliteit van de rails de afgelopen twee jaar plotseling schrikbarend snel is teruggelopen. Bij het extra geld gaat het onder andere om de aanpak van haarscheurtjes in de rails en het vervangen van bovenleidingen. De noodgreep van het kabinet betekent onder meer dat er geld wordt weggehaald bij de nieuwe Hanzelijn (Zwolle-Lelystad), waarvoor de Kamer onlangs juist extra geld reserveerde.
Het is onduidelijk hoe het spoor zo kon verpauperen. Wel is duidelijk dat rails hebben te lijden van treinen met ‘vierkante wielen’. Deze wielslijtage kan ontstaan door bladeren op de rails, maar ook door rijden over slecht spoor. Een analyse van ProRail en NS moet hier duidelijkheid over geven, waarbij ook wordt gekeken naar de invloed van zware goederentreinen.