Clichy . De Franse logistieke dienstverlener Geodis is niet tevreden over de resultaten bij zijn dochterbedrijven in Nederland, Spanje en Italië. In Nederland is dat Geodis Vitesse. Het concern gaat door met reorganisaties bij deze dochters, zo stelde bestuursvoorzitter Blayau laten weten in een toelichting op de resultaten van Geodis in het afgelopen jaar.
De Fransen slaagden er in het afgelopen jaar in weer zwarte cijfers te schrijven, na het verlies van bijna 138 miljoen euro dat een jaar eerder werd geleden. Op een met 7 procent gedaalde omzet van 3,25 miljard euro werd netto 2 miljoen euro winst geboekt. Het bedrijfsresultaat steeg met 48,6 procent tot 51,4 miljoen euro. Het winstherstel was grotendeels toe te schrijven aan de veel lagere post buitengewone lasten. Die daalde van 122,8 miljoen euro naar 2,4 miljoen euro.
De omzetdaling hield verband met een grote schoonmaak binnen het concern. Zo werd in Groot-Brittannië United Carriers opgeheven. In Latijns-Amerika en Azië werden verscheidene dochterbedrijven buiten de deur gezet. In Europa gebeurde dat met Europacking, Borghi en Setcargo. Nieuw in het concern was het Italiaanse Ambrosetti Züd, dat nu Ambrosetti Stracciari heet.
Frankrijk is nog steeds bepalend voor de concernresultaten, met een omzetaandeel van meer dan 68 procent. Het is ook, met Duitsland en Ierland, zowat de enige geografische regio die behoorlijk winstgevend is. Vorig jaar wist Geodis in Frankrijk het bedrijfsresultaat met 5,8 procent op te voeren. Elders in Europa werd nog een negatief bedrijfsresultaat geboekt van 9,9 miljoen euro. Dat was wel een stuk beter dan het verlies van 24,6 miljoen een jaar eerder. Geodis schrijft deze verbetering toe aan de afstoting van United Carriers.
Over de dochters in Spanje, Italië en Nederland is concernvoorzitter Blayau nog niet te spreken. De reorganisaties bij deze bedrijven gaan door en zouden, zo zei Blayau, in Spanje langzamerhand vruchten moeten afwerpen. Geodis blijft ook sleutelen aan zijn wereldwijde activiteiten, die vorig jaar een negatief resultaat van 2,2 miljoen euro lieten zien. De pijn zit, behalve in de algemene conjuncturele malaise, vooral in de in crisis verkeren– de landen Argentinië en Ivoorkust.
Op dividend hoeft de Geodis-aandeelhouder nog niet te rekenen. Het concern heeft twee beroerde jaren achter de rug en kan elke cent goed gebruiken. Uit het vorig jaar geboekte winstje, noch uit de vorig jaar tot bijna nul gedaalde kasstroom zou trouwens een dividenduitkering van enige betekenis kunnen worden bekostigd. Geodis wist vorig jaar wel zijn netto schuld met zo’n 150 miljoen euro terug te brengen tot 310 miljoen euro en zodoende de rentelasten te verminderen.