Volgens het stadsbestuur hebben het winkelend publiek en bewoners veel last van grote vrachtwagens en veroorzaakt het vrachtverkeer te veel schade aan straatmeubilair, bestrating en panden.
De Bossche gemeenteraad nam in november 2001 al het besluit om vrachtwagens die langer zijn dan tien meter, uit het centrum te weren, maar stelde pas onlangs de datum vast waarop deze regeling van kracht wordt. Beleidsambtenaar G. Sanders van de gemeente liet bijna anderhalf jaar geleden weten dat de schade die vrachtwagens veroorzaken, twee tot drie ton (in guldens) per jaar bedraagt. Het college wil wel een ontheffingsregeling instellen voor bepaalde vrachtwagens, bijvoorbeeld voor trucks die decorstukken bij de schouwburg bezorgen.
Volgens EVO leiden de maatregelen tot meer verkeer in en rond het stadscentrum. ,,Voor elke grote vrachtwagen die moet verdwijnen, komen drie kleine vrachtwagens in de plaats. Dat verslechtert het winkelklimaat en leidt tot meer uitstoot’’, zo stelt de organisatie.
EVO vindt een lengtebeperking wel zinvol als nauwe, historische straatjes te weinig ruimte bieden aan lange vrachtwagens. ,,Dat niet alle wegen in de binnenstad ontoereikend zijn voor grote vrachtauto’s, blijkt uit de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen voor de lengtebeperking’’, aldus de EVO.
Den Bosch geeft het bedrijfsleven twee jaar de tijd voor de omschakeling naar kleinere vrachtwagens. Dit is voor EVO geen acceptabele overgangsregeling. Volgens de organisatie bedraagt de gemiddelde afschrijvingstermijn voor vrachtwagens acht jaar en voor trailers zestien jaar.
De gemeente Den Bosch wil samen met het bedrijfsleven een zogenoemd ‘Reglement Ontheffingen Binnenstad’ opstellen. EVO stelt voor de lengtebeperking alleen te laten gelden voor de smalle, historische straten en een routering aan te brengen voor grote vrachtwagens. Op die manier zouden de regels voor ontheffing voor de lengtebeperking volledig kunnen vervallen en dat scheelt volgens de verladersorganisatie bedrijven veel tijd en administratief werk.