Zoetermeer . Transport en Logistiek Nederland (TLN) raadt wegvervoerders aan niet meer dan tweehonderd liter diesel in de tank mee te nemen als ze de grens tussen Duitsland en Polen overgaan. Sinds een week namelijk int Polen aan de grens BTW en accijns op diesel als er meer dan tweehonderd liter in de tank zit. De BTW kan wel weer worden teruggevorderd, maar daar kunnen jaren mee heengaan.
Tot 4 maart kon de vervoerder met een volle standaardtank van negenhonderd liter de Poolse grens over zonder invoerrechten te moeten betalen. Nu moet vanaf tweehonderd liter 22 procent BTW en accijns worden afgedragen, wat bij zevenhonderd liter neerkomt op 371 euro. De nieuwe maatregel leidt tot langere wachttijden omdat de tankinhoud moet worden vastgesteld. Ook diesel in koelaggregaten wordt meegerekend.
TLN is verontwaardigd over de Poolse maatregel en wil dat de Nederlandse regering krachtig protesteert in Warschau. De houding van Polen staat haaks op het naderende EU-lidmaatschap. In de Europese Unie mag geen BTW worden geheven over de brandstof in een standaardtank. Het argument van Polen is dat bestaande regelgeving en afspraken anders moeten worden geïnterpreteerd. Voorheen was de inhoud van een standaardtank vrijgesteld van invoer- rechten en -belastingen. Maar Warschau neemt nu het standpunt in dat BTW en accijns niet onder invoerrechten en -belastingen vallen.