Washington . Drie Democratische senatoren hebben in een gezamenlijke verklaring kritiek geuit op het beleid dat de Amerikaanse regering voert om de zeehavens beter te beveiligen tegen terrorisme. Ze vinden het vreemd dat minder dan 20 procent van het budget van de Transportation Security Administration (TSA) wordt gebruikt voor het veiliger maken van maritieme transporten, terwijl 90 procent van de internationale handel maritiem is. Ook de budgetten van de Amerikaanse kustwacht en het Container Security Initiative van de douane worden ook helemaal niet zo drastisch verhoogd als zou moeten, zo menen de senatoren.