De georganiseerde criminaliteit gebruikt de Rotterdamse haven voor onder andere de handel in drugs, illegale vuurwapens, mensensmokkel, sigarettensmokkel, milieudelicten en de doorvoer van gestolen auto’s. De goede logistieke voorzieningen in de Rotterdamse haven maken Nederland zeer geschikt als distributieland van illegale producten en diensten, zo is uit het onderzoek gebleken. Criminele netwerken maken voor de in-, uit- en doorvoer van cocaïne, heroïne, XTC en precursoren (chemicaliën die nodig zijn voor de vervaardiging van drugs) gebruik van de haven. In toenemende mate worden zogenaamde cocktailzendingen onderschept. Daarin wordt niet één type drugs vervoerd, maar worden meedere soorten verdovende middelen getransporteerd.
De politie was gedurende het onderzoek verbaasd over de aard van de goederen die via de Rotterdamse haven worden vervoerd. Zo zijn legale wapentransporten in de haven onder auspiciën van het ministerie van Defensie volgens de politie aan de orde van de dag’.
Volgens de politie is er soms sprake van ruilhandel. Cocaïne wordt van Zuid-Amerika naar Rotterdam verscheept en illegale wapens gaan vice versa.
De Rotterdamse haven wordt in toenemende mate gebruikt als doorvoerhaven van gestolen auto’s die naar het Midden-Oosten worden verscheept. Tevens is een verschuiving waarneembaar van softdrugshandel naar sigarettensmokkel. Een verklaring daarvoor is volgens de politie, dat bij sigarettensmokkel de pakkans kleiner is en de strafmaat aanzienlijk lager. De winstmarges zijn bovendien groot.
De schade van diefstal van en uit containers loopt volgens de politie in de miljoenen euro’s. ,,Er is weinig zicht op deze vorm van criminaliteit. Dit komt mede doordat de diefstal in weinig gevallen tot aangifte leidt. In deze delictvorm wordt veelal gebruik gemaakt van inside information en kennis van het logistieke proces. Er zijn aanwijzingen dat criminele groeperingen handlangers plaatsen of werven bij verladende en/of vervoerende organisaties.’’
Werknemerscriminaliteit blijkt een structureel probleem te zijn. Werknemers worden bijvoorbeeld door externen bewogen om geheime informatie door te geven of om controles na te laten. In de Rotterdamse haven werkt veel personeel dat niet gescreend is, zijn de mogelijkheden om te saboteren in het gecompliceerde logistieke proces talrijk en is er relatief weinig toezicht op het personeel, aldus de politie.
Als bedrijven op het spoor komen van frauduleuze handelingen binnen de eigen organisatie, dan wordt er vaak toch geen aangifte gedaan bij de politie. Om het imago van het bedrijf niet te schaden, prefereren betrokken bedrijven een transactie vaak boven een starfrechtelijke vervolging.
De inzichten die de politie nu heeft gekregen, moeten leiden tot opsporingsonderzoeken en adviezen aan overheden en bedrijven. ,,Het uiteindelijke doel is een bijdrage te leveren aan een structurele versterking van de integriteit van de Rotterdamse haven.’’ En dat lijkt hard nodig. Want de huidige situatie is dat ‘sommige delicten wel erg gemakkelijk gepleegd kunnen worden’.