Brussel . België heeft de controle aan de grens met Nederland verscherpt met het oog op de mogelijke uitbraak van vogelpest in het land. Vrachtauto’s met pluimvee mogen de grens niet over. Ruim twintig Belgische bedrijven zijn onder toezicht gesteld voor nader onderzoek omdat ze onlangs levende dieren of eieren uit Nederland hebben geïmporteerd.
Het vervoers- en exportverbod voor Nederlandse levende kippen en broedeieren wegens vogelpest blijft voorlopig nog een week van kracht. Veterinaire deskundigen van de Europese Unie hebben daartoe gisteren besloten.