Amsterdam . De gouden tijden voor baggeraars lijken voorlopig voorbij. Halverwege 2002 trad na jaren van voorspoed ook bij het symbool van Hollands glorie een kentering op. De economische stagnatie in Europa, Japan en Amerika en de toegenomen spanningen in het Midden-Oosten maken de nabije toekomst ook voor de internationaal werkende baggerindustrie ongewis. Dat bleek uit de toelichting van bestuursvoorzitter R. van Gelder van baggeraar Boskalis woensdag op de jaarcijfers. ,,2003 kan ik omschrijven met een woord: onzeker’’, zei Van Gelder. ,,We nemen het jaar zoals het komt.’’
Voor de korte termijn blijft het gissen naar een winstprognose, toch is Van Gelder niet pessimistisch. ,,Boskalis staat als een dijk. Op de lange termijn blijft de markt er goed uitzien.’’ Hij wees op projecten als de vertraagde tweede Maasvlakte die er hoe dan ook een keer aan komen. Van Gelder houdt wel ‘hevig rekening’ met verscherpte prijsconcurrentie binnen de branche. Oude schepen worden volgens hem verdrongen door nieuwe, efficiëntere schepen. ,,Wij zijn daar klaar voor.’’ Boskalis investeerde vorig jaar 150 miljoen euro, geheel uit eigen middelen, in zijn vloot van ruim driehonderd schepen.
De investeringen waren daarmee twee keer hoger dan de nettowinst. Die kwam uit op 82 miljoen euro. Dat was 5 procent meer dan in het jaar 2001, toen in de woorden van Van Gelder ‘de zon en de maan tegelijk schenen’. Hoewel de winst ondanks stevige investeringen toenam, verschenen in 2002 de eerste wolken aan de hemel. Boskalis verrichtte iets minder werk (1,035 miljard tegenover 1,083 miljard euro). De bezettingsgraad van schepen liep terug, deels doordat schepen wegens modernisering soms weken in het droogdok lagen.
De orderportefeuille nam iets toe tot 1,3 miljard euro. Daarin zit echter een vertraging van de opdracht voor landaanwinning in Singapore. Boskalis kan voorlopig geen zand meer halen uit Indonesië, omdat het land in september de zandwinning uit zijn wateren voorlopig heeft verboden.
,,We hebben goede hoop dat op de middellange termijn het probleem is opgelost’’, zei bestuurder P. Berdowski. Inmiddels haalt het baggerbedrijf zand uit Singapore zelf, waardoor het project niet helemaal stilligt. Toch is van de order al vijftig tot honderd miljoen blijven liggen. Het Verre Oosten biedt voor Boskalis ondanks de tegenvaller in Singapore volop kansen. Nu China zich heeft aangesloten bij de wereldhandelsorganisatie WTO, kunnen Chinese baggeraars samenwerkingsverbanden met buitenlanders aangaan. ,,Wij zijn bezig met mogelijke lokale partners’’, aldus Perdowski. ,,Al is het niet zo dat het contract morgen is getekend.’’