Londen . De Britse Tibbett & Britten groep heeft de omzet afgelopen jaar zien toenemen met 8 procent naar 2,23 miljard euro. Hierbij zijn de aangekochte of juist afgestoten activiteiten niet meegerekend. De operationele winst ging echter met 6 procent omlaag naar bijna 51,8 miljoen euro.
,,De groep maakte onder onzekere omstandigheden een goede vooruitgang. In het tweede halfjaar was er sprake van een verdere verbetering’’, aldus het voorlopig jaarbericht. In het afgelopen jaar werden nieuwe activiteiten met een totale jaarlijkse omzet van 310 miljoen euro aangekocht. Bovendien werden op alle deelgebieden veel contracten vernieuwd.
Volgens Tibbett & Britten is het lopende jaar positief van start gegaan, waarbij onder meer te zien is dat eerder stopgezette outsourcingprojecten weer nieuw leven wordt ingeblazen. De concentratie op de markt voor massaproducten en het ‘open-bookmodel’ dat bij 70 procent van de activiteiten wordt toegepast, bieden het bedrijf weerstand tegen de algemene economische neergang.
In de Verenigde Staten ging de winst met 40 procent omhoog, ondanks het negatieve effect van de dalende dollarkoers. Buiten Europa en Amerika blijft de gang van zaken op de nieuwe markten, inclusief China, zich goed ontwikkelen. Wat China betreft heeft Tibbett & Britten vooral goede hoop door de toetreding tot de wereldhandelsorganisatie WTO.