Washington/Rotterdam . De IATA heeft bij de Amerikaanse ministerie van Transport (DoT) een technische onderbouwing afgeleverd voor de wijziging van de zogeheten volume/gewichtverhouding voor luchtvracht van 1:6 naar 1:5. Daarmee wil de internationale luchtvaartorganisatie eerder dan aanvankelijk werd aangegeven de nieuwe berekeningsmethode invoeren. Eind vorig jaar werd de invoering van de density-regel door de IATA Cargo Committee opgeschort tot zeker oktober 2003, na veel kritiek uit de verladers- en expeditiewereld. De IATA blijkt nu aan te sturen op een eerdere datum om de regel ingevoerd te krijgen. Indien de nieuwe berekeningsmethode wordt geaccepteerd kunnen de tarieven voor volumelading in doorsnee met 20 procent worden verhoogd. De airlines zeggen dat een nieuwe volume/gewichtsverhouding noodzakelijk is omdat steeds meer luchtvracht een laag gewicht heeft maar tegelijkertijd meer volume opslokt en daarmee meer vrachtruimte beslaat.
De DoT heeft de Amerikaanse verladersorganisaties nu negentig dagen de tijd gegeven om te reageren op de voorstellen van de IATA. Daarbij dient ter worden aangegeven dat het hier gaat om prijsafspraken. In Brussel heeft de European Shippers Council vorig jaar het initiatief van de IATA al aangekaart zonder zichtbaar succes. Volgens diverse insiders heeft de Europese Unie geen bezwaar tegen de invoering van de maatregel zolang het gaat om een technische berekeningsmethode. Het is voor de verschillende landelijke verladersorganisaties dan ook zaak aan te tonen dat het hier wel degelijk gaat om een onderlinge prijsafspraak van de luchtvaartmaatschappijen. De landenkantoren zijn nu dan ook bij de achterban in kaart aan het brengen wat de financiële schade is indien de nieuwe voorstellen van de IATA worden ingevoerd. Philips heeft vorig jaar in een eerste snelle reactie die extra kosten voor het concern alleen al geraamd op 24 miljoen euro per jaar.
De EVO meldt dat sinds het afblazen van de invoering eind vorig jaar er geen contact met de IATA is geweest over het onderwerp. Het was aanvankelijk wel de bedoeling om via consultatie met de verladers tot een oplossing te komen voor het probleem. Dat is nog niet gebeurd’’, aldus secretaris F. Kranenburg van de raad voor lucht- en expresvervoer van de EVO.