Rotterdam . Nog geen drie weken na de laatste verhoging hebben de luchtvaartmaatschappijen wederom de brandstoftoeslag opgeschoefd. Dit keer van 15 eurocent naar 20 eurocent per kilo. Daarmee zijn de luchtvaartmaatschappijen terug op het recordniveau van enkele jaren geleden. De meeste carriers, zoals Lufthansa Cargo en KLM Cargo, laten de verhoging op 24 maart ingaan. Cargolux heeft gekozen voor 26 maart en Martinair Cargo voor 28 maart. Andere maatschappijen, zoals Air France Cargo en Delta hebben de verladers iets meer respijt gegeven en zullen de extra verhoging pas op 31 maart laten ingaan.
Lufthansa en KLM verwijzen voor een rechtvaardiging van de verhoogde heffingen naar de eigen brandstofindex, die nu al twee weken lang boven het peil van 190 punten ligt. Hierdoor kan er opnieuw 5 eurocent per kilo bijkomen. Daarmee is de totale heffing die de verladers voor de kiezen krijgen, opgelopen naar 35 eurocent, inclusief veiligheidstoeslag. Op een kilotarief van 1 euro tikt dat heel snel aan. Het komt neer op een kostenverhoging van 35 procent.
De brandstof-index waar de KLM en Lufthansa naar refereren, wordt samengesteld op basis van de actuele olieprijs op een vijftal spotmarkten (Rotterdam, Mediterranean, Far East Singapore, US-Gulf, US-Westcoast). Volgens de luchtvaartmaatschappijen in kwestie geeft de index een transparant beeld van de ontwikkeling van de actuele olieprijs en de daaraan gekoppelde kerosineprijs.
Minder transparant is echter de rol die het hedgen heeft op deze index. De meeste luchtvaartmaatschappijen dekken zich in tegen te grote fluctuaties in brandstofkosten door de kerosine tegen een bepaalde vaste prijs in te kopen. KLM heeft bijvoorbeeld zijn kerosine tot 31 maart van dit jaar voor de volle 100 procent gehedged. Voor de maand april ligt het percentage op 65 procent, terwijl het vanaf mei tot maart 2004 op een niveau van 35 procent komt te liggen. Volgens een woordvoerder van de maatschappij wordt dit hedgen ‘zeker’ meegenomen in de eigen index. Hoe dat gebeurt en welke factor het speelt, wordt uit ‘commerciële overwegingen’ niet nader toegelicht. Bij Martinair wordt onderstreept dat het hedgen een complex verhaal is. ,,Wij doen daar ook geen mededelingen over. Het is echter niet zo dat wij aan de ene kant hedgen en aan de andere kant de verlader nog extra laten betalen. De actuele olieprijs en het hedgen worden meegenomen in de berekening van onze brandstoftoeslag.’’
De EVO heeft in het verleden kritische vragen gesteld over het onderwerp . ,,Wij hebben van de KLM wel de verzekering dat het is meegenomen in de basisberekeningen. Dat is echter voor ons moeilijk meetbaar. Wat dat betreft hebben wij er niet echt de vinger achter kunnen krijgen welke rol het hedgen speelt in het geheel van brandstoftoeslagen’’, aldus F. Kranenburg, secretaris van de Raad voor lucht en expresvervoer bij de EVO.