Dit blijkt uit het maandelijkse overzicht van de wereldwijde productie van ruwe olie van het Internationaal Energie Agentschap (IEA). Volgens deze organisatie had de OPEC in februari nog een reservecapaciteit van 1,7 miljoen vaten, maar zou die begin maart kunnen zijn gedaald tot minder dan 1 miljoen vaten per dag. Irak produceert op het ogenblik 2,5 miljoen vaten ruwe olie per dag. Aangenomen wordt dat deze oliestroom volledig stil komt te liggen wanneer het land wordt aangevallen.
Begin deze week bevestigde de OPEC nog haar voornemen om ervoor te zorgen dat de oliestroom ook tijdens een oorlog in het Midden-Oosten zeker en stabiel blijft. De olielanden herhaalden toen hun stelling dat ze in staat zijn om het wegvallen van Iraakse olie op te vangen, maar gaven geen details over hoe zij dat willen doen
Oorzaak van de beperkte reservecapaciteit is het feit dat de OPEC-landen en met name de grootste producent van die organisatie, Saoedi-Arabië, de oliekranen al wijd open hebben staan. Uit het IEA-overzicht blijkt dat de wereldwijde productie van ruwe olie in februari is toegenomen met 1,96 miljoen vaten per dag. Van deze stijging kwam 1,5 miljoen vaten olie per dag voor rekening van de OPEC-landen. Saoedi-Arabië produceert nu meer dan 9 miljoen vaten per dag, een stijging van 330.000 vaten per dag ten opzichte van januari.
De olie-industrie beschikt volgens de IAE op dit moment over een totale olievoorraad van 2,44 miljard vaten, 211 miljard vaten minder dan in februari van het afgelopen jaar. Bovendien beschikken de overheden van de industrielanden nog over oliereserves ter grootte van 1,28 miljard vaten. Volgens het IEA volstaat deze reserve om 114 dagen netto olie-import te dekken.
De totale mondiale vraag naar ruwe olie bedroeg in februari 78,01 miljoen vaten per dag. De vraag in West-Europa was relatief laag, maar daar stond tegenover dat er zowel in het Midden-Oosten als in Noord-Amerika sprake was van een flinke groei in de afname. Ook de oliebehoefte van China neemt in snel tempo toe.
De olieprijzen blijven intussen stijgen, vooral door de vrees dat bij het uitbreken van een oorlog in het Midden-Oosten de ruwe olie nog veel duurder zal worden. De markt reageerde afgelopen dinsdag teleurgesteld op het bericht dat de OPEC het productieplafond van 24,5 miljoen vaten per dag wil handhaven.

Een Iraakse Koerd werkt bij de enige olieraffinaderij in Koerdistan. De installatie is gebouwd in 1997 in Sulaimania, 250 kilometer ten noorden van Bagdad. Tijdens een nieuwe Golfoorlog kan de Iraakse oliestroom volledig droogvallen, maar wanneer Sadam Hoessein eenmaal weg is, kan ook Koerdisch Irak een belangrijke producent van olie worden.