Den Haag . De overheid ontbeert logistieke visie. Dat is één van de belangrijkste oorzaken van de congestie op Nederlandse wegen, waardoor bedrijven grote schade lijden. Die schade kan voor het gehele bedrijfsleven worden geraamd op 1,6 miljard euro per jaar. Het gaat onder meer om hoge voorraadkosten, omzetderving, een slechtere positie op exportmarkten en hoge kosten van bevoorrading van binnensteden. Er gaan bovendien kansen verloren voor ‘Nederland Distributieland’, omdat de vestiging van bijvoorbeeld distributiecentra van multinationale concerns in Nederland minder aantrekkelijk wordt.
Dit blijkt uit onderzoek dat in opdracht van de Raad voor Verkeer en Waterstaat is uitgevoerd door IG&H Management Consultants. IG&H stelde na een reeks gesprekken met verladende bedrijven een zogenoemde trendanalyse op onder de naam ‘Integraal logistiek beleid als sleutel tot economische groei en duurzaamheid’. De hoofdconclusie is dat het logistieke overheidsbeleid veel beter moet aansluiten op de ontwikkelingen in de logistieke keten.
Het gaat om een voorstudie voor een advies dat de Raad deze zomer wil uitbrengen. In dat advies staat, anders dan in het verleden, de verlader centraal, omdat die de spin in het logistieke web is. Voorheen is in het overheidsbeleid te veel uitgegaan van transportsectoren. Daar wil de commissie uit de Raad die de studie voorbereidt, van af, zegt commissievoorzitter dr.ir. N. Wijnolst. Deze week zijn de conclusies van de voorstudie besproken met demissionair minister De Boer van Verkeer en Waterstaat. Daarbij waren ook vertegenwoordigers aanwezig van grote verladers die aan de studie hebben meegewerkt. De Boer onderschrijft de conclusies, zo liet hij na afloop weten. Hij gaat met zijn collega-ministers, en in de eerste plaats met de bewindsman op Economische Zaken, praten over harmonisering van het overheidsbeleid op logistiek gebied.
In de trendanalyse wordt de logistiek in sectoren als de detailhandel, de agroindustrie, de procesindustrie, hoogtechnologische branches en de levensmiddelenindustrie onder de loep genomen. Zo is onder meer de logistiek van de Bloemenveiling Aalsmeer onderzocht. Deze veiling vreest op termijn jaarlijks honderd miljoen euro aan omzet te derven omdat levering van bloemen binnen één etmaal op bepaalde bestemmingen onnmogelijk dreigt te worden.
Verladers en vervoerders klagen over de voor distributievervoer steeds moeilijker toegankelijke binnensteden. In veel steden worden tijdvensters gehanteerd die een vlotte belevering zo goed als onmogelijk maken. Volgens Wijnolst zou het rijk in deze en andere gevallen moeten ingrijpen en zonodig de lokale regelgeving moeten bijstellen. Dat wordt ook één van de belangrijkste aanbevelingen in het advies dat de Raad binnenkort uitbrengt.
Nederland Distributieland (