Rotterdam . Op de werf Bodewes in Millingen, vlak bij Nijmegen, wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwe, ‘schone’ chemicaliëntanker Synthese 11. Dit is een project van Bureau Innovatie Binnenvaart (BIB) en wordt ondersteund door de Nederlandse Organisatie voor energie en milieu (Novem) en het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Eind volgende maand wordt de tanker in de vaart gebracht en dan voert het Koninklijk Instituut voor de Marine de metingen aan boord uit.
Het BIB zelf noemt de nieuwe katalysator achter de motor van het schip, eigendom van rederij WijGuLa uit Druten, ‘revolutionair’. De nieuwe chemicaliëntanker zou de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) met 90 procent reduceren. Het schip maakt gebruik van een zogeheten SCR-katalysator die door Siemens is ontwikkeld. Dit SCR-systeem is op zich niet nieuw: het wordt al twintig jaar toegepast in elektriciteitscentrales en sinds enkele jaren ook in de zeevaart.
Het project moet het systeem breed bekendmaken in de binnenvaart. Omdat de motor van een schip met een SCR-katalysator met meer rendement kan werken en dus naast de reductie van de NOx-uitstoot een verlaging van het brandstofverbruik wordt gerealiseerd, levert het de binnenvaartondernemer een besparing op. Het BIB verwacht dat de extra kosten van ureum (een stof die noodzakelijk is voor de katalysator) worden gecompenseerd door de besparing op brandstof.