Antwerpen . In de vier Vlaamse zeehavens vertegenwoordigde het shortseaverkeer vorig jaar een overslag van 97,8 miljoen ton. Dat is bijna een miljoen ton meer dan in 2001. De toename is vooral toe te schrijven aan een stijging van het container- en ro/ro-verkeer en situeert zich grotendeels in de kusthavens Oostende en Zeebrugge. In Antwerpen liep het shortsea verkeer terug met ruim 1,7 miljoen ton naar 55,9 miljoen ton.
De organisatie Promotie Shortsea Shipping Vlaanderen telde alle verkeer van en naar de Europese kusten, meer bepaald van of naar havens aan de Noordzee, Middellandse Zee, Zwarte Zee en de Oostzee. Het totale volume van 97,8 miljoen ton vertegenwoordigt de helft (50,2 procent om precies te zijn) van het maritieme verkeer in Antwerpen, Zeebrugge, Gent en Oostende. Laatstgenoemde kusthaven is nagenoeg uitsluitend een shortsea-haven want 99,7 procent van de lading wordt uitgewisseld met andere Europese kusthavens. In Zeebrugge is zo’n 80 procent van alle lading shortsea. In de haven van Gent gaat het om 39 procent.
In Antwerpen ging het shortsea verkeer vorig jaar met ruim 1,7 miljoen ton achteruit. Die vermindering was volledig te wijten aan een dalend bulkverkeer want het containerverkeer van en naar Europese bestemmingen kende daar juist een stijging met bijna 2,8 miljoen ton. Het shortseverkeer vertegenwoordigt in de Scheldehaven 42,5 procent van de totale maritieme overslag.